Dopravní značky významným způsobem řeší způsoby jízdy automobilů. Přikazují zastavit, určují přednosti, zakazují vjezd či informují například o slepé ulici. Bohužel jsou také v mnoha případech terčem vandalů, kteří si snad ani neuvědomují, co vše svým chováním mohou způsobit. Někdy se samozřejmě stane, že je značka sražena ne zrovna úmyslně při couvání či při jiné manipulaci s dopravním prostředkem.

Zřejmě kvůli podobnému manévrování byla poražena ve čtvrtek 4. února dopravní značka informující řidiče o jednosměrném provozu v ulici Ivana Olbrachta. Ačkoliv bylo její poškození v ten samý den hlášeno strážníky městské policie příslušnému úřadu, nebyla do čtvrtka 18. února zjednána náprava. Stejný osud potkal také dopravní značení v Čermákově ulici, kde na jednom sloupku byly připevněné hned tři značky, z čehož jedna byla dokonce zákazová. V tomto případě je sloupek s označeními již několik dní položen na zemi a opřen o rohovou budovu. Řidič neznalý místního prostředí by se tak mohl nevědomky dopustit přestupku.

Informace o poražených či jakýmkoliv způsobem poškozených dopravních značkách podávají obyvatelé či strážníci Městské policie Kladno odboru dopravy a služeb, který je následně zadává firmě, jež smluvně pro magistrát tyto služby zajišťuje.

Podle Michala Moravce z odboru dopravy a služeb je jisté zpoždění ve zjednání nápravy zaviněno nepříznivým počasím. „V mrazu se těžko betonuje. V případě dopravního značení v ulici Ivana Olbrachta se jedná o značku informativní. To znamená, že i když na svém místě bude chybět, neměla by její nepřítomnost způsobit nějaký dopravní problém či nehodu. Nicméně vše dáme do pořádku,“ vyjádřil se Moravec.

V případě druhé značky již připustil, že je z pohledu bezpečnosti důležitá více a opět přislíbil, že se postará o co nejrychlejší možnou nápravu. Zároveň vysvětlil, jakým postupem se při poškození dopravního značení odbor řídí.

„Pokud se jedná o značky příkazové či zákazové, řeší se jejich náhrada okamžitě. Například poškození označení upravujícího přednosti v jízdě je nahlášeno nonstop službě, která nejpozději do hodiny místo ní umístí přechodnou dopravní značku na žlutém podstavci, která má stejnou platnost. Následující den, pokud to klimatické podmínky dovolí, je přidělána napevno,“ vysvětlil Michal Moravec.

U značek informativního typu je prý postupováno volnějším tempem, ale nejpozději do konce týdne od nahlášení závady by mělo být vše v pořádku. V případě dvou jmenovaných poražených značek se lhůta opravy protáhla až na dvojnásobek.