„Díky programu můžeme malým obcím přispět na projekty, ať už z oblasti dopravní či technické infrastruktury, občanského vybavení či na úpravu veřejných prostranství. Větší investice, zejména pro obce s malým počtem obyvatel, nejsou jednoduché. Rád bych vyzval obce, které tak ještě neudělaly, aby se svými projekty do dotačního programu přihlásily. Termín podávání žádostí se krátí a končí již 28. června,“ řekl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Peníze putují i do dalších obcí Středočeského kraje. V několika vesnicích například zmodernizují veřejný rozhlas. V Rynholci na Rakovnicku vybudují podzemní kontejnery. V Ratajích vystaví víceúčelové hřiště. Ve Vysokém Chlumci u Příbrami pořídí traktor a příslušenství pro jeho využití. V obci Dublovice využijí dotaci na asfaltování silnice.

Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 korun na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 korun. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.