"Elektronická dražba je plně transparentní a zájemce musel splnit řadu podmínek pro přihlášení. Jsme rádi, že se Poldi vydražila na OK dražbách. Vzhledem k výši jistoty i typu dražby jde o reálného zájemce. Ten má nyní 15 dní na složení zbylé části kupní ceny. Dle legislativy se po doplacení stane novým majitelem, a to k datu
ukončení dnešní dražby,“ vysvětlil jednatel portálu OK dražby.cz Petr Sefzig.

Po předchozích zmařených pokusech vydražit Poldovku insolvenční správce a Exekutorský úřad Praha 3 nastavili už před časem přísnější pravidla, aby zabránili dalšímu zmaření dražby z důvodu nezaplacení vydražené částky. „Vyvolávací cena byla stanovena na 140 milionů korun, minimální výše příhozu pak milion korun. Účastníci museli složit dražební jistotu ve výši 90 milionů korun. Vydražitelem se stala společnost Opimo Trade,“ upřesnil ředitel exekutorského úřadu Praha 3 Zbyněk Průša.

„Původně nastavený způsob prodeje, prosazený věřiteli, umožňoval maření dražby. Údajní zájemci činili nereálné cenové nabídky, neplatili cenu dosaženou vydražením, a první dražby tak byly zmařeny. Z pozice insolvenčního správce jsme proto prosadili přísnější formu prodeje. Jde o exekutorskou dražbu. Ta předchází maření dražby. Je nastavena tak, aby ti, kdo draží, činili jen vážně míněné nabídky. Jinak je čekají velmi tvrdé sankce. Transparentní proces prodeje, kterého se mohl zúčastnit každý, kdo složil dražební jistotu, jsme nastavili tak, aby vygeneroval reálnou tržní cenu. A právě to se dnes stalo. Poldovka konečně našla svou cenu na trhu a vydražila se. Považuji to za úspěch,“ zhodnotil prodej areálu insolvenční správce Michal Žižlavský.

Před zahájením dražby zároveň došlo k navýšení bezpečnosti aplikace o bezpečnostní řešení, které chrání portál před případným útokem. „Nejčastější formou jsou tzv. DDoS útoky, které již byly při minulých dražbách detekovány. Konkrétně došlo k implementaci nového robustního firewallového řešení, které zvyšuje bezpečnost odražení takového útoku v rámci až 100.000 násobku standardní odolnosti serveru,“ upřesnil bezpečnostní expert Jakub Škácha.

Zmařené pokusy

Podnik Poldi Kladno se dražil už několikrát. Poprvé byl vydražen na jaře 2018 za 261 milionů vydražitelem Compagnia del mediterraneo Steel. V první opakované dražbě v červnu byl vydražen za 251 milionů korun Warhols Hold, ve druhé opakované dražbě v srpnu za 256 milionů korun vydražitelem Elaria Group.

Poldi, ve které dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování, se dlouhodobě potýkala s dluhy, které postupně dosáhly stovek milionů korun. Soud povolil reorganizaci, vedení Poldi se ale nepodařilo splnit podmínky. Minulý rok byl provoz Poldi zastaven. V té době pracovalo v podniku ještě zhruba 150 lidí.

Podle obchodního rejstříku Poldi stále patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru.