Kvůli tomu, že podle vyjádření některých médií do tříd vnikla dvacítka policistů, vyhnala děti z učeben a prohledala jejich osobní věci, vyhodnotila státní instituce zákrok jako neadekvátní. „Kromě dalšího je nemístné, že o akci nebyl předem informován ředitel školy,“ uvedl Ondřej Gabriel z tiskového odboru ministerstva školství. Dle jeho dalšího vyjádření by měly školy v odhalování distribuce drog s policií v každém případě spolupracovat, ale jinou formou.
Přestože se i v některých tiskovinách objevily informace, že policisté se chovali nevybíravě, skutečnost byla poněkud jiná.

„To, jak policie zákrok provedla, považuji za profesionální. Nikdo k nám do školy nevtrhnul, ale slušně se ohlásili v ředitelně, vysvětlili nám, o jakou záležitost se jedná. Pro snazší odhalení případných drog žáci opustili svoje lavice a ponechali ve třídách pouze osobní věci,“ uvedl ředitel 2. základní školy ve Slaném Miroslav Šindler. I když právě v této škole policie několik podezřelých látek zadržela, ředitel je se zásahem od první chvíle spokojen a nemá vůči němu nejmenší výhrady. „Jsem rád, že se taková akce u nás konala, protože se nám podařilo odhalit osoby, na které jsme měli dávno podezření z užívání drog,“ řekl Šindler.

Podobný názor na tuto ojedinělou a utajenou akci má i ředitel druhé prověřované 3. základní školy ve Slaném, kde při kontrole žádné podezřelé látky nebyly nalezeny, Martin Hrabánek.

Někteří rodiče jsou však stejně jako ministerstvo proti a odmítají bezdůvodné plošné prohlížení osobních věcí svých dětí. „Policie šla najisto, protože měla podezření na konkrétní lidi, nechápu tedy, proč se museli hrabat v tašce mojí dcery. Neumím si představit, kdyby jí tam v tom zmatku někdo drogu podstrčil, kdo by ji následně dokázal zbavit obvinění. Také se ptám, proč to neudělali ve všech školách ve Slaném a hlavně v učilištích, kde je drog nejvíce,“ uvedl otec jedné z prověřovaných žákyň.

„Výsledky expertiz zadržených látek ještě nejsou známy. Kvůli nálezu vyšetřuje policie jednu nezletilou a dvě mladistvé osoby. Těm v případě pozitivního nálezu hrozí postih za přechovávání omamných a psychotropních látek,“ uvedla kladenská policejní mluvčí Jana Dětská.
Jak již policie zdůraznila, tato akce ve Slaném nebyla poslední a další budou v brzku následovat. „V každém případě hodnotím zákrok jako správný, kdy rozhodně není dobré někoho předem informovat,“ řekla žena ze Slaného.