Situace, kdy se dítě v mladším školním věku dostává do kontaktu s alkoholem, tabákem nebo později s marihuanou, rodiče často přehlížejí a odmítají mávnutím ruky. Přesto je velmi důležité sledovat každou situaci, kdy se dospívající člověk dostává do kontaktu s drogou. A to s jakoukoli, včetně alkoholu a tabáku.

„Ani užívání marihuany není v pohodě, jak tvrdí teenegeři. Mylným názorem je, že na marihuaně nelze být závislý stejně tak, jako že alkohol není droga. Odkládat řešení třeba jen počátečního problému není nejšťastnější volbou. Ten nezůstává sám, nabaluje další a další rizika a problémy,“ uvedla ředitelka kladenského Centra drogové prevence a krizové pomoci Věra Urbářová.

Odborníci se shodují, že rodiče mají varovat náhlé změny nálad či vzhledu. Noví, často starší kamarádi, úbytek hmotnosti či větší spotřeba peněz. Většinou jde o kombinaci několika těchto změn. Počínající problémy s chováním – záškoláctví, zhoršení prospěchu či krádeže jsou alarmující signály, že se s dítětem něco děje. (Pokud máte jakékoli pochybnosti lze vyhledat základní informace na www.mestokladno.cz/Centrum drogové prevence a krizové pomoci .

„Jak poznám, že moje dítě užívá drogy? Jde nám o to, aby rodiče neměli strach vyhledat pomoc, pokud to situace vyžaduje. Přesto rodiče s řešením přicházejí až po velmi dlouhé době, kdy už má jejich syn či dcera za sebou dvou i víceletou drogovou kariéru.

„Pokud pozorujete určité signály, máte pochybnosti, nejste si jisti, potřebujete se přijít poradit a svou situaci řešit, kontaktujte nás na telefonním čísle 312 682 177. Objednáme vás do poradny , která sídlí na Kladně v Kročehlavské ulici č. p. 49. Naše služby jsou bezplatné, pracujeme v souladu se zákonem o ochraně osobních dat a etikou v pomáhajících profesích, nformace neposkytujeme třetí straně a dle vaší volby může být společný kontakt anonymní,“ doplnila ředitelka Urbářová.

Pro případ konkrétního dotazu funguje na stránkách města Kladna anonymní protidrogová poradna – www.mestokladno.cz, část hlavní nabídky – Informace o městě – kategorie Centrum drogové prevence a krizové pomoci. Zde zájemcům rádi poradí a poskytnou jiný pohled na danou situaci.
Cílem centra je nejen prostřednictvím preventivních školních programů předávat mladistvým pravdivé a kvalitní informace, ale zvýšit i zájem rodičů a pomoci jim vzniklé návykové problémy jejich dětí řešit.

Podle národních výzkumů nelegální návykovou látku okusila téměř třetina patnáctiletých.

Kateřina Husárová