Čistírna byla vybudována za osm měsíců nákladem přes 10 milionů korun. Významnou částkou přispěl Středočeský kraj. Přestřižení pásky provedly děti družecké školy, které hostům také zazpívaly pěknou písničku o své obci.

Na slavnosti se sešlo několik desítek místních občanů, starostů okolních obcí, zástupců stavebních firem a dalších hostů. Seznámili se s procesem čištění, průběhem výstavby a obdrželi malé pohoštěni. Nová čistírna jistě přispěje k zlepšení životního prostředí nejen v Družci.

Náklady projektu Rozšíření ČOV Družec – I. etapa činily 10,2 milionu korun a z Programu životního prostředí Středočeského kraje obec získala dotaci ve výši 6,2 milionu korun. Zbytek hradila obec, která si provoz čistírny zajišťuje sama.