Expozice je tematicky zaměřena na různé aspekty této chráněné krajinné oblasti a proniká obory jako jsou biologie, archeologie, lidová architektura, řemesla a samozřejmě též ochrana přírody.

Džbánsko se nachází na území okresů Louny, Rakovník a Kladno. Tato jedinečná přírodní oblast je nazvána podle svého nejvyššího terénního bodu, plošiny Džbán. Stejnojmenný přírodní park má celkovou výměru 41 578 hektarů.

Výstava je připravena spolu s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci. Úvodního slova se ujali – ředitel slánského muzea Jan Čečrdle, Miroslav Černý, odborný pracovník Skanzenu Březno a Dana Bechynská, místopředsedkyně Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje.