Z bývalého hradiště zbyly už jen zarostlé valy. Na jeho místě jsou nyní hřbitov, kostel 
sv. Jiří a zvonice, kolem které bylo ještě před několika dny postaveno lešení. Hrozilo totiž, že se její dřevěná střecha zřítí. Nyní už je díky Českému svazu ochránců přírody Kladno opravena, i když ještě zbývá nová omítka, rekonstrukce dveří a další drobné dokončovací práce. Zvonici také chybí to nejdůležitější, a sice zvony.  Jeden z nich byl poškozen a do dnešní doby se nedochoval.

„Druhý byl v roce 1996 ukraden. Chtěli bychom ho vrátit. Bylo by to hezké. Chceme nechat udělat přesnou kopii, jelikož míry a fotky původního zvonu zůstaly zachované," řekl Jan Ortinský ze svazu ochránců přírody.

Ovšem pořídit zvon není vůbec levná záležitost, proto kladenští ochránci už v červnu vyhlásili finanční sbírku.
„Lidé nám mohou posílat peníze na účet,  přispět mohou také návštěvníci Slavnostního rozsvícení vánočního stromu v Libušíně, kde nás najdou v kostele sv. Prokopa," informovala Drahomíra Eiseltová, předsedkyně kladenských ochránců přírody.

Ale plány svazu sahají mnohem dál. Část hradiště, kromě kostela a hřbitova, si od majitele Římskokatolické farnosti v Kladně-Rozdělově pronajali a rádi by ho znovu dostali do podvědomí nejen Libušínských.

„Spousta lidí ani neví, že to vlastně  je  hradiště a říkají mu jen kostel u sv. Jiří. Náš cíl je nejen zvýšit povědomí o něm, ale také jeho prostory upravit. Například vyčistit valy či nainstalovat informační cedule," dodala předsedkyně. Rádi by v hradišti pořádali kulturní akce a založili už i webové stránky.

Prvním krokem k plnění velkých plánů byla rekonstrukce zvonice. Opravy skončily zhruba před měsícem. „Kontaktovali jsme majitele, jímž je římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Kladně–Rozdělově a pustili se prostřednictvím organizace Přemyslovské střední Čechy do žádosti o dotace. Ty se nám nakonec podařilo získat. Za vstřícný přístup musíme poděkovat především rozdělovskému faráři Jaroslavu Kučerovi," doplnila Eiseltová.

Ochráncům, podle jejich slov, také velmi pomáhá obecní úřad, který věnoval 240 tisíc korun, bez nichž by vůbec opravy nemohly začít. „Jsme rádi, že se o místo  někdo začal starat. Zvonice s kostelem jsou symbolem Libušína, čili nechceme, aby se  rozpadly, ale aby byly zachovány na další časy," vyjádřil se libušínský starosta Vladimír Eichler.