Od počátku března proto kladenský magistrát rozšíří úřední dny na dvou pracovištích. V Centru správních agend (CSA) a na živnostenském odboru.
Úřad se zvýšením počtu hodin pro veřejnost snaží čekací doby zkrátit. Nově si bude možné v CSA zažádat nejen o občanský průkaz nebo cestovní pas, ale vyřídit i agendy související s evidencí obyvatel, vozidel, případně bodovým systémem, také v úterý od 8 do 15 hodin.

I když ministerstvo vnitra přislíbilo, že pracovišť s vybavením pro výdej nových průkazů bude dostatek, zatím se tak nestalo.
Vážnou komplikací je i změna, kdy obce takzvaného prvního a druhého stupně už občanské průkazy nevydávají, a jejich práci převzaly právě obce s rozšířenou působností státní správy, tedy v regionu Kladno a Slaný.

Letos tak přibude kladenskému úřadu přes dva a půl tisíce žádostí o nové občanské průkazy. Primátor Dan Jiránek situaci komentoval: „Problémy jsou především kapacitní.“

V CSA jsou nyní k dispozici pro vydávání dokladů čtyři kabinky. Dvě jsou určeny pro vydávání občanek a dvě pro pasy. Realita je však nyní taková, že tři přepážky fungují výhradně pro občanské průkazy.

Ve stejný čas, jako Centrum správních agend, rozšíří úřední hodiny i živnostenský odbor.

Pátek si úředníci ponechávají volný na zpracování žádostí a další technické záležitosti, jakými jsou například výjezdy do terénu a odbavování žádostí i mimo úřad. Takovou služba je k dispozici například starým nebo hendicapovaným lidem.