Nově otevřela Farní charita Slaný své charitní středisko, které bylo vybudováno v prostorách Domu s pečovatelskou službou Na Sadech. Tyto prostory v budově Domova byly již léta nevyužívané, dříve sloužily jako kuchyň a jídelna. Farní charita tyto prostory postupně zrekonstruovala, a to za pomoci arcidiecézní charity Praha, Tříkrálové sbírky, dobrovolníků, sponzorů a města Slaný.

V těchto prostorách lze dnes nalézt kancelář Farní charity, skladové prostory pro ošacení a materiální pomoc, dětský koutek a prostory pro samotnou práci dobrovolníků. Charitní středisko bude sloužit především pro příjem pomoci ze strany veřejnosti (pro převzetí ošacení, potravin, drogérie…) a pro práci dobrovolníků. Výdej potravin, ošacení a materiální pomoci se uskutečňuje mimo areál této budovy, a to ve spolupráci s Klášterem bosých karmelitánů.

Slavnostního aktu se zúčastnil biskupský vikář pro diakonii Jan Balík, který požehnal prostory charitního střediska, dále Radek Vondráček – místostarosta města Slaný, otec Jan Poříz – kaplan Farní charity Slaný, Nina Kubištová – ředitelka Farní charity, dobrovolníci a další hosté.

„Ráda bych poděkovala městu Slaný za jejich vstřícnost a ochotu při hledání prostor pro vybudování charitního střediska. Také bych poděkovala občanům města Slaný, kteří svými finančními příspěvky do tříkrálových pokladniček v rámci letošní Tříkrálové sbírky, která proběhla letos v lednu ve Slaném, napomohli spolufinancovat tento projekt. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, bez jejichž píle, pomoci, sponzorským darům by toto dílo nebylo možno zrealizovat. Děkuji také vedení Arcidiecézní charity Praha za jejich podporu a pomoc s poskytováním všech služeb," říká ředitelka Farní chartiy Slaný Nina Kubištová.

Farní charita Slaný v současné době pomáhá formou poskytování potravin, drogerie, materiální pomoci a ošacení. Aktivně se účastní celonárodní Tříkrálové sbírky a Sbírky potravin. Pořádá charitní bazárky a benefiční koncerty. „Věřím, že právě charitní středisko nám umožní rozšířit nabídku našich služeb do budoucna," dodává ředitelka.

V současné chvíli startují ve Slaném přípravy na Tříkrálovou sbírku 2020. "Hledáme jak koledníky, tak také dobrovolníky, kteří by nám pomohli s organizací Tříkrálové sbírky. Finanční prostředky, které se nám podaří vykoledovat, v lednu 2020, budou využity pro provoz charitního šatníku, doučování dětí a volnočasových aktivit pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením, které budou realizovány v nově zřízeném charitním středisku," uzavírá Nina Kubištová.

Charita má zájem o spolupráci s dobrovolníky a též přijímá dary na svou činnost. Kontakty pro případné zájemce o spolupráci i bližší informace o činnosti charity jsou uvedeny na webových stránkách fchslany.cz a bankovní spojení pro případné dárce je 2740127401/0600.