Jak uvedla ředitelka Farní charita Slaný Nina Kubištová, veškeré potraviny jsou uskladněny ve skladech slánské charity a následně budou rozdány maminkám a otcům samoživitelům, seniorům a lidem, kteří potřebují pomoc charity.

Farní charita Slaný uspořádala ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko v sobotu 13. dubna ve Slaném jarní kolo Sbírky potravin. | Video: Petr Kubišta

"Klient přichází na slánskou charitu vždy na doporučení sociálních pracovníků  Odboru sociálních věcí Městského úřadu Slaný, starostů okolních obcí a ředitelů mateřských a základních škol ze Slaného a okolí. V rámci této sbírky se nám letos podařilo navázat spolupráci s místním gymnáziem V. B. Třebízského. S realizací sbírky nám pomohlo šestnáct studentů, kterým patří naše veliké díky," řekla Nina Kubištová.

Na Sbírku potravin navazuje projekt slánské charity s názvem Projděte dům do všech koutů. Cílem tohoto projektu je osvěta na téma: plýtvání potravinami, a to mezi dětmi. "

"Děti společně s rodiči mají za úkol projít domácnost a v případě, že naleznou trvanlivé potraviny či drogerii, kterou již nezužitkují, mohou je přinést do své školy. Zde jsou, po dobu jednoho týdne, připraveny bedýnky, kam je mohou odložit. V loňském roce se v rámci našeho projektu podařilo vysbírat téměř dvě tuny trvanlivých potravin a drogerie. V loňském roce se do projektu přihlásilo šestnáct základních a 24 mateřských škol z Slaného a okolí," vysvětlila ředitelka Farní charity Slaný.