Ekonomická krize nutí šetřit i kladenskou radnici. Vedení města se usneslo, že sníží počet odborů a úředníků stojících v jejich čele. Slibuje si od toho roční úsporu vyšší než jeden milion korun.

Jak informoval primátor města Dan Jiránek, radní odsouhlasili zrušení kanceláře magistrátu a převedení jeho agend do útvarů přímo řízených tajemníkem úřadu. „Rada rovněž zrušila odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociální péče. Od prvního ledna je nahradí nový odbor sociálních služeb magistrátu, jenž zahrne jejich původní agendu,“ prohlásil primátor.

Od počátku příštího roku pak bude zatím dočasně zřízeno jedno pracovní místo ve vytíženém oddělení přestupkového řízení, naopak jedno místo zanikne v oddělení dopravně–správních agend.

V současné době magistrát zaměstnává 295 úředníků. V posledních letech byl jejich stav postupně snížen o sedmadvacet, což znamená o jeden středně velký odbor. Každý rok tak město na propuštěných úřednících šetří asi 13,5 milionu korun na provozních nákladech. Tentokrát se změny nejcitelněji dotknou vedoucích pracovníků ve jmenovaných odborech Marie Vackové, Heleny Raifové a kanceláři magistrátu Miroslavy Braunové.

"Zrušením dvou z uvedených pozic ušetříme přibližně jeden milion korun. Při další úspoře za kanceláře, počítače a služební mobily se roční úspora zvýší až na půldruhého milionu,“ nastínil Jiránek.

Na vedoucí pozici sloučeného odboru sociálních služeb vyhlášeno výběrové řízení, do něhož se samozřejmě mohou přihlásit i obě stávající vedoucí. V případě neúspěchu je ale čeká problém. Mohou zůstat na magistrátu coby řadoví úředníci a nahradit například některého kolegu odcházejícího do důchodu, nebo dát výpověď. Budou však ochotny sestoupit z vedoucích pozic dolů? „Na to nedokáži odpovědět. To záleží na jejich rozhodnutí,“ poznamenal k tomu Jiránek.

Všechny ženy, kterých se rozhodnutí rady týká, byly jeho výsledky zaskočeny, jelikož rozhodnutí přišlo podle jejich slov nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Jak řekla Kladenskému deníku vedoucí kanceláře magistrátu Miroslava Braunová, bylo zrušení její pozice nečekané.

„Všichni lidé z kanceláře magistrátu přecházejí pod tajemníka. Vzhledem k situaci, která je ještě nedořešená, se zatím nebudu k těmto otázkám vyjadřovat. Zrušení mé pozice bylo nečekané, velmi rychlé a bez jakéhokoliv varování. Ovšem na druhou stranu před finanční krizí nás také nikdo nevaroval. Pravděpodobně se toto děje i jinde,“ vyjádřila se Braunová.

Situace je o to nepříjemnější, že nastala v předvánočním období. Zbylé dvě ženy, Marie Vacková a Helena Raifová, budou mít po zrušení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru sociální péče možnost v případě neúspěchu ve výběrovém řízení pracovat dále jako řadové úřednice. Podle svého vyjádřen by takový sestup nebyl pro Helenu Raifovou žádný problém.

"Respektuji kompetenci rady, jež tato rozhodnutí učinila. Rozhodla jsem se, že se zúčastním výběrového řízení, které bude vyhlášeno. Odbor sociální péče byl vždy funkční, měla zájem, aby lidé dostávali dávky včas a aby byl odbor sociální péče hospodárný, což sleduji od roku 2005. Ušetřili jsme finance na poštovném, na vytvoření pokladny. Podle mého názoru nás tyto změny dovedly i k aktivnější přímé sociální práci s klienty. O těchto věcech se domnívám, že je rada vnímá, ale v žádném případě si netroufám odhadovat výsledky výběrového řízení,“ uvedla Helena Raifová stojící v čele odboru sociální péče již dvanáct let.

Marie Vacková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odmítla věc komentovat. „Celou záležitost vnímám jako rozhodnutí rady. To, zda se zúčastním výběrového řízení, je má soukromá věc a nebudu se k tomu dále vyjadřovat,“ uzavřela Vacková.

Robert Božovský, Daniela Řečínská