Městský stadion Sletiště v Kladně se již brzy rozroste o novou posilovnu pod širým nebem. Stane se jí Fit park, který bude stejně jako jiné zdejší sportovní plochy lidem volně přístupný. Kromě dětí a dospělých sportovců tak na Sletišti najdou své útočiště i senioři.

Fit park v Kladně vzniká po vzoru seniorských hřišť, která se po republice začala rozšiřovat v minulém roce. Podle ředitele Sportovních areálu města Kladna (SAMK) Lukáše Kubici, jsou tato místa sice předně určena pro lidi vyššího věku, ale v praxi je mohou využívat už i větší děti nebo jejich rodiče, například pro protažení před samotným cvičením.

Neobvyklé hřiště se bude nacházet u bočního vjezdu do areálu a k dispozici zde bude jedenáct posilovacích strojů. Ty jsou konstruovány tak, aby odolaly všem vlivům venkovního prostředí a zároveň byla maximálně snížena rizika spojená s neopatrným používáním nebo nerespektováním pokynů v návodu. Proto zde bude samostatný provozní řád.

„S projektem jsme se seznámili v polovině loňského roku, kdy jsme byli v Praze 6. Moc se nám líbil. Tehdy jsme ale zjistili, že v republice byl jeden nebo dva dodavatelé, kteří tyto parky zhotovovali, a rozhodli jsme se s budováním ještě počkat. Podle mého se to vyplatilo. Tím, že se hřiště dostala více do povědomí lidí, vzrostla i konkurence zhotovitelů a tím se snížila jejich cena,“ popsal Kubica.

Výstavba Fit parku je financována z městského rozpočtu. Dodávka strojů z něj podle Kubici ukrojí zhruba 420 tisíc korun a včetně zemních prací by to měla být částka 720 tisíc korun (obě bez daně).

Zbudováním tohoto hřiště bude asi definitivně pokryta nabídka sportovního vyžití v Kladně z hlediska věku obyvatel. Navíc tak rozšíří jeho širokou škálu.