Unikátní projekt obnovy domů, který nemá v České republice obdobu, bude ve Slaném pokračovat. Město ho zahájilo v roce 2008. I letos dá bezúplatně lidem miliony korun na opravy soukromých domů.

Díky tomu, že se již podvakráte podařilo přispěním několika milionů z pokladny města přimět Slaňáky k tomu, aby si opravili fasády domů, okna, dveře či střechy a město se tak postupně stalo krásnějším, naváže letošní akce na předchozí.

Vzhledem k tomu, že ve fondu bydlení města (ten je výtěžkem privatizace městkých bytů) zbylo z předchozích let více než 3,8 milionu korun, budou tyto prostředky na základě rozhodnutí zastupitelů převedeny v roce letošním opět jako podpora k projektům obnovy domů soukromých osob.

„Loňský rok nemáme ještě celý vyhodnocený, ale jasná jsou již čísla z roku 2008, kdy město tehdy poprvé poskytlo celkem na 38 projektů částku ve výši 3,1 milionu korun, přičemž soukromí majitelé k tomu přidali svých 14 milionů korun. Je to přesně ten efekt synergismu mezi městem a občany, o nějž nám od počátku šlo. Naším záměrem bylo, aby se celkově změnilo image Slaného a navíc měli občané pocit, že za nimi město stojí a má pro ně zájem něco udělat,“ řekl slánský starosta Ivo Rubík.

Přestože i v letošním roce byly vedením města určeny ulice, kam by měly být peníze investovány přednostně, konečný výsledek bude na majitelích soukromých domů, kteří se sami rozhodnou zda se do oprav pustí a dotaci využijí či nikoli. V letošním roce byly jako prioritní vybrány: opakovaně ulice Pražská, dále Vinařického a Třebízského. O dotaci z fondu mohou pochopitelně žádat ale i ostatní Slaňáci, stejně jako lidé žijící v místních částech a jedině tím získat plus ve prospěch svého majetku.

„Dům jsme chtěli opravovat už dlouho. S manželem jsme vloni dali žádost a ani nedoufali, že nám ji přijmou a schválí. A nakonec to vyšlo, takže jsme velice spokojeni a městu děkujeme, že se nám část peněz vrátila,“ řekla důchodkyně Jana Hájková ze Slaného.