Prezentovalo se zde celkem osmnáct vzdělávacích zařízení z Kladenska a Rakovnicka. Jak uvedla ředitelka SZŠ a VOŠZ Daniela Tomsová burza je obdobou veletrhu celoživotního vzdělávání, který se až do loňského roku konal v Domě kultury na Sítné.

„Letos ale tento veletrh není, proto jsme se obdobné akce ujali my. Je určena zejména pro žáky osmých a devátých tříd, jejich rodiče, výchovné poradce i pedagogy," řekla Kladenskému deníku ředitelka.

Sama kladenská zdrávka nabízí absolventům základních škol čtyři obory. Tři z nich jsou maturitní – zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a sociální činnost, čtvrtým je nematuritní tříletý učební obor ošetřovatel.

„V rámci burzy škol si veřejnost mohla nechat změřit krevní tlak nebo zhlédnout ukázky první pomoci," poznamenala ředitelka s tím, že výhodou studia ve zdravotnické škole je, že neprodukuje prakticky žádné nezaměstnané.

Ve druhém patře nabízela například Integrovaná střední škola Rakovník jeden velmi zajímavý obor. „Rakovnicko je malé a proto se musíme snažit vystrkovat drápky dále. Nabízíme mimo jiné obor kominík. Chceme se vrátit k tradici, kdy v Rakovníku bylo kominictví vyučováno jako v jednom ze svou měst v republice, a to až do roku 1998," uvedla učitelka odborných předmětů Ilona Novotná.
Další zajímavý obor nabízí také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy v Kladně. Je jím modelářství a návrhářství oděvů. Otevřen zde byl na počátku tohoto školního roku.

„Je maturitní, na úrovni oděvní průmyslovky. Jeho absolventi by měli umět zpracovat oděv od návrhu až po šití. Hlásí se do něj nejen děvčata, ale i chlapci," konstatovala učitelka Eva Šimáková.

Mezi vzdělávacími zařízeními, nechyběla na burze ani Střední hotelová škola Kladno nabízející obor hotelnictví a vzdělávací programy stevard/stevardka a cestovní ruch a turismus. Jejich studenti mají možnost absolvovat výměnné pobyty a stáže v zahraničí.

Střední hotelová škola Kladno dává také důraz na individuální přístup pedagogů žákům se specifickými poruchami učení. Věnují se jim zde ve zvýšené míře. „Postupně i modernizujeme učebny s výpočetní technikou. Novinkou je pak nabídka odborných kurzů pořádaných nejen pro studenty, ale i veřejnost " poznamenala ředitelka hotelové školy Jaroslava Skřivanová.

Řada žáků základních škol, kteří na veletrh včera zavítali, má o své budoucnosti vcelku jasno. Čtveřice, kterou Kladenský deník oslovil si vybrala spíše technické obory.

„Zajímá mě výpočetní technika a podobné obory. Uvažuji o škole s tímto zaměřením na Kladensku nebo v Praze," svěřil se například Kamil Černý z 2. základní školy v Kladně.

Jeho spolužák Karel Hýbl by chtěl být lesníkem. „Uvažuji o přihlášce do učiliště v Pískách u Křivoklátu. Důvodem je, že mám rád les i zvířata," řekl Karel.

Dominik Bejšák z Kovár u Zákolan má zájem o studium nějakého technického oboru: „Samozřejmě s maturitou, protože je podle mě důležité ji mít. Je mi vcelku jedno, zda by škola byla v Kladně nebo Praze."

Františka Kodovského zase zajímají autobusy a auta, osobní i nákladní. Jeho volba proto směřuje uvedeným směrem. „Mám představu o studium ve škole se zaměřením na dopravu. Asi bych chtěl navštěvovat školu v Kladně nebo okolí," prohlásil František.