Pravidelným partnerem setkání byl Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, který reprezentovala Kateřina Macháčková. Hovořila o problematice posuzování trofejí. Poté se ujal slova předseda kladenských myslivců Petr Frühauf, poděkoval i dalším mysliveckým spolkům za zapůjčení trofejí na třídenní výstavu, která byla součástí svodu, a následně ho i zahájil.

Majitelé psů se dostavili se svými čtyřnohými svěřenci do předváděcího kruhu, kde byli psi změřeni, došlo na kontrolu chrupu a posouzení exteriéru psa, zdali odpovídá standardu svého plemene a může dále pokračovat na různé výstavy či lovecké zkoušky. Pokud má například pes nějakou hrubou exteriérovou vadu nebo vadu chrupu, nemůže následně postoupit například do chovu.

Svod organizačně vedl předseda kynologické komise Viktor Veselý, přičemž posuzovatelem psů byl Leoš Jančík, mezinárodní rozhodčí na světových výstavách psů.

Nejpočetnější zastoupení měli na sobotním svodu ohaři. Nechybělo ani několik málo známých plemen používaných pro myslivost jako západosibiřská lajka, bourbonský ohař nebo patterdale teriér.

Celá akce se i přes počáteční nepřízeň počasí vydařila a všichni účastníci vnímali setkání jako první jarní povzbuzení do další sezóny plné výzev pro ně samotné i jejich psy.

Václav Zeman