Za přítomnosti desítek přihlížejících byla v sobotu odhalena nejen socha ale i náměstíčko v kladenské čtvrti Podprůhon, které doznalo od zimy výrazných změn. Touto slavnostní událostí byla zároveň zahájena 33. výstava pod širým nebem – Kladenské dvorky, jejichž zakladatelem byl právě Viktor Stříbrný (1943 – 2012), umělecký kovář a především jedna z vůdčích osobností uměleckého života v Kladně.

Jeho ateliér v domě 
v Podprůhonu se stal na počátku osmdesátých let centrem neformálního uměleckého setkání, které vyústilo v jedinečný festival Kladenské dvorky. Kopie původní plastiky Viktora Stříbrného je tak důstojnou připomínkou významného člověka a bude nově definovat tento veřejný prostor.

Sbírka se vydařila

„Replika Slunce Viktora Stříbrného vznikla díky internetové sbírce s názvem Slunce pro Podprůhon. Cílová částka, kterou jsme potřebovali nasbírat, byla 77 tisíc korun. Nakonec se nám podařilo získat o jedenáct tisíc více, takže zbylo i na uskutečnění výstavy Viktora Stříbrného na dvorku u Turků se symbolickým číslem 33," řekl Vladimír Líba, předseda Spolku Podprůhon a hlavní iniciátor akce.

Autorem repliky kovového slunce, které je v životní velikosti, je Karel Ujka, umělecký kovář z Vinařic. „Koncem března skončila internetová sbírka. Věděli jsme, že už peníze máme, tak jsme dali pokyn do výroby.

Karel Ujka začal kovat a my požádali o územní souhlas na umístění sochy. Nebylo to úplně jednoduché, protože náměstí je plné inženýrských sítí, čili najít místo, kam by bylo možné plastiku umístit, nebylo snadné," dodal Vladimír Líba.

Umělecký kovář

Jak řekl vinařický kovář, podíleli se na výrobě slunce se synem Karlem. Nejtěžší bylo prý vykovat potřebné množství paprsků, kterých je kolem osmdesáti.

„Snadné nebylo ani poskládat všechny ty paprsky dohromady, zauzlovat je a spojit. Vše jsme upevňovali ještě i sváry, neboť to, co nebude přivařené, bude odnesené," konstatoval kovář. „Snažili jsme se vytvořit vše co nejvěrněji podle originálu, ale stoprocentní kopii pochopitelně neuděláme.

Velikost jsme zachovali, jen nepatrně zesílili paprsky, protože byly obavy, aby je někdo neohýbal nebo jinak neničil," dodal kovář. Oproti subtilnímu originálu je slunce z dílny Ujkových o něco masivnější.

Stejně tak má i důmyslnou povrchovou úpravu, aby co nejlépe odolávalo povětrnostním vlivům. Kromě tohoto největšího letošního lákadla se mohli, stejně jako předešlých dvaatřicet ročníků, těšit návštěvníci z desítek uměleckých výtvorů vystavených pod širým nebem.

Sobotní průtrž mračen sice vystřídala úmorné dusno, ovšem díla příliš nepoškodila a příchozí neodradila. Nabídka koncertů v cíli trasy byla, stejně jako v jiných letech, kvalitní, takže trocha vody shora lidem nevadila. Vhod přišlo i nedělní mírné ochlazení, kdy si i opoždění návštěvníci užili tím spíš výstavu jaksepatří.