Pro usnadnění nabízíme možnosti:

A) Saky
B) Hospozín
C) Dolní Bezděkov
D) Pletený Újezd
E) Jedomělice

Zkuste si tipnout! Rozluštění dnešního kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou za týden.