Pro usnadnění nabízíme možnosti:

a) Třebichovice

b) Vrbičany

c) Nabdín

d) Trpoměchy

e) Jedomělice

Zkuste si tipnout! Rozluštění dnešního kvízu přineseme spolu s další fotografickou hádankou za týden.

V minulém vydání jsme se podívali do Lhoty.