Pozornost některých Kladeňáků v poslední době vzbudil nový poutač umístěný na budově bývalé galerie v Sítenském údolí. Ten odkazuje na realitní kancelář a lidé jsou zmateni. Ptají se, jestli od té doby, kdy před rokem po dlouhých průtazích budovu koupil starosta Unhoště a podnikatel Ivan Záboj, je objekt znovu na prodej, či se jedná o pronájem. Pravda je však úplně jiná.

„Jedná se pouze o pronájem reklamní plochy a zisk z této činnosti pokrývá drobné náklady na rekonstrukci budovy,“ vysvětlil majitel Ivan Záboj a nastínil svůj podnikatelský záměr.

„V současné době architekt zpracovává studii a dokumentaci pro rekonstrukci. Jedná se o takzvanou objemovou studii, která řeší, co by v budově mohlo být, jaké prostory, kapacita, zatížení a určuje jaké zdroje energií zvolit,“ uvedl.

Podle jeho slov by tak nejdéle do konce roku mělo být jasné, co z dlouho opuštěného a chátrajícího objektu nakonec vznikne. „Když bude dokumentace vyhotovena do správních lhůt, mělo by se s faktickou rekonstrukcí začít na jaře příštího roku,“ sdělil podnikatel.

Již dříve však nastínil, že by se mělo jednat o víceúčelovou stavbu určenou pro vyžití lidí všech věkových kategorií. „Moje vize je taková, že stávající budova by měla být zvýšena o jedno patro s tím, že by tomu snad neměli bránit žádné omezující regulativy. Samozřejmě projekt musí urbanisticky navazovat na údolí,“ řekl.

„Vzhledem k tomu, že jsem v Kladně vyrůstal a mám k němu vztah, chci především, aby zde vzniklo něco, co do krajiny zapadne a bude její příjemnou dominantou.“

„Z toho důvodu se tedy nejedná o klasický developerský projekt, který je založen především na brzké návratnosti vynaložených finančních prostředků, ale dlouhodobý cíl,“ popsal Záboj. Informace o konkrétním využití budovy kvůli projektování zatím uveřejnit nechce, ale prozradil, že v prvním patře by se mu velmi líbila restaurace. „Terasy k tomu přímo vybízejí a myslím si, že údolí by dotvářelo hezké panorama.“

Před samotnou realizací projektů je ale na stole ještě jeden otazník v podobě vyjádření statiků. Štěrkovité podloží budovy totiž způsobuje její postupné sesouvání do údolí, a proto je nutné ho zpevnit. „Z předběžných výstupů předpokládám, že bude třeba provést injektáž do půdy a vyztužit ji kovovými piloty,“ dodal Ivan Záboj.