Klidnější budou majitelé automobilů, kteří nechávají své vozy v garážích pod kladenskou Metou v Hřebečské ulici. Podzemní parkoviště bude od jara příštího roku sledovat devatenáct kamer.
Radní města již odsouhlasili návrh Správy bytového fondu Kladno (SBF) na instalaci monitorovacího zařízení.
„Zaznamenali jsme pokračující stížnosti zejména od invalidních obyvatel, kteří zde žijí, ale i i od ostatních nájemníků obytného areálu, že v prostorách garáží často dochází k výtržnostem. Kamery zcela určitě vandalům jejich činnost zkomplikují,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.
Kamery nebudou obsluhovat strážníci, nýbrž pravděpodobně firma vzešlá z výběrového řízení. Systém v Metě, kde je 217 parkovacích stání, bude město splácet po dobu dvou let. Splátka bude činit 18 tisíc měsíčně. O tuto sumu se podělí nájemníci parkovacích míst ve zvýšené ceně za poskytované služby.
„Nájemníkům bytů chceme do budoucna nabídnout rozšíření kamerového systému tak, aby mohl být tímto způsobem sledován celý dům. Zkombinován by měl být s fyzickou ostrahou vchodů. Již jsme se zástupci jednotlivých vstupů o této možnosti začali jednat, protože na službě by se obyvatelé domů finančně podíleli,“ objasnil ředitel SBF Vojtěch Munzar. Podle primátora však na monitorování vchodů zatím mezi obyvateli Mety nepanuje jednotný názor.