České vysoké učení technické patří k největším a nejstarším prestižním technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult, na kterých studuje dohromady více než 21 000 studentů.

Kromě klasických strojírenských, elektrotechnických, stavebních, dopravních a dalších technických oborů je jeden ze studijních programů zaměřen i na ochranu obyvatelstva, konkrétně na plánování a řízení krizových situací. Jeho studenti navštěvují Fakultu biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně. Právě tam v úterý zavítal náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář, aby zde pohovořil na téma armády, jejích úkolů, prioritních směrů rozvoje a zahraničních misí.

"Není příliš časté, aby náčelník Generálního štábu přednášel na civilní vysoké škole, proto mne vaše pozvání velmi těší a je důležité, aby se v dnešní době o armádě a zajištění naší bezpečnosti hovořilo,“ konstatoval generál Bečvář na úvod svého vystoupení a dodal: „Ne vše se totiž v uplynulých letech povedlo a škrty skutečně citelně zasáhly do stavu armády. Naštěstí doba škrtání je již za námi a nyní znovu budujeme potřebné schopnosti. Nejde to ovšem z roku na rok, je to dlouhodobý a postupný proces, při kterém je nezbytné doplnit personál, obměnit techniku, z níž mnohou si pamatují z doby své základní vojenské služby ještě vaši rodiče a také například posílit dislokační strukturu.“

Během svého vystoupení pak generál Bečvář postupně přítomným přiblížil stav Armády České republiky, proces naplňování přijatých rozvojových koncepčních dokumentů, úlohu armády v krizovém řízení na území republiky a úkoly, jež naši vojáci plní v zahraničních operacích.

V následné diskuzi se pak studenti zajímali například o součinnost armády při plnění úkolů Policie České republiky v rámci protiteroristických opatření, zajištění bezpečnosti vzdušného prostoru, zařazování osob do aktivní zálohy či o jednotlivé modernizační projekty.

Při závěrečném jednání generála Bečváře se zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, které následovalo po zmíněné přednášce, pak byly diskutovány možnosti prohloubení vzájemné spolupráce i nabídky uplatnění studentů v ozbrojených silách.

Jan Šulc