„Získali jsme přístup k výzkumu názorů 722 obyvatel Kladna na změnu územního plánu v oblasti Růžové pole, který nechal zpracovat exprimátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Těmito výsledky pak zaštítil svou podporu záměru. K našemu překvapení jsme ale žádné jasně hovořící číslo nenašli,“ upozorňuje náměstek primátora Tomáš Kutil. V tiskové zprávě ze 16.3. 2018 stojí, že skupiny dotazovaných, které s plánovanou změnou územního plánu na Růžovém poli souhlasí, a které s ní nesouhlasí, jsou poměrně vyrovnané.

Podle náměstka Kutila je však pravda jinde a z průzkumu jasně vyplývá, že při přímé otázce na podporu výstavby hypermarketu Globus se kladně vyjádřilo jen 17% dotazovaných, výstavbu hypermarketu odmítlo naopak celých 76%. „Nezbývá než spekulovat, proč mělo bývalé vedení města potřebu takto interpretovat výsledky průzkumu. Kdyby se řídilo skutečným názorem obyvatel, svou podporu záměru by nikdy nemohlo přislíbit, natož podepsáním smlouvy o spolupráci,“ dodal Tomáš Kutil.

V komunikaci s investorem kladenská radnice neustane. „Budeme se dál bavit o tom, jak projekt dále řešit, aby měl minimální negativní vliv na obyvatele,“ říká primátor Dan Jiránek (ODS).

K nehodě došlo ve Vítězné ulici před věžovými domy.
Autojeřáb v Kladně sešrotoval zadek autobusu

Dnes opoziční Milan Volf výsledky průzkumu zarytě hájí, jelikož zjišťoval názory obyvatel na podobu celého území, na jeho komplexní řešení. Nebyl tedy primárně zaměřený na výstavbu Globusu, ale i na další plánované investice. „Průzkum nebyl podkladem pro žádné správní ani jiné řízení. Jeho závěry se promítly do plánovací smlouvy, která znamená investice ve prospěch města ve výši 100 milionů korun. K závěrům průzkumu je třeba uvést, že drtivá většina obyvatel by tak byla proti výstavbě zimního stadionu, který chtěl na Růžovém poli vystavět Dan Jiránek a spol., když kvůli tomu měnili územní plán a umožnili tak jiné využití území než pro zemědělskou půdu,“ zdůrazňuje Milan Volf.

„Volba pro Kladno jasně před komunálními volbami deklarovala, že je pro celkové řešení území Růžového pole, včetně zeleně, sportovišť, bytové výstavby i Globusu, přesto získala 35% hlasů a stala se vítězem voleb,“ připomíná Volf. I přes vítězství ve volbách ale skončilo jejich uskupení v opozici.

.Sítenské údolí v srpnu 2017.
Vedení města chce propojit Sítenské údolí s dalšími lokalitami