Nařízení je jedna věc a jeho dodržování druhá. I přes všechny zákazy si mnozí pečínku v přírodě neodpustí a uplynulý víkend řada lidí strávila u ohně. Následky si ale musí každý nést sám. Přesto jisté výjimky existují a jak potvrzuje mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, kde není otevřený oheň, je možné si klobásku nebo kus masa vychutnat . „Co se týká grilů – pokud neudržují otevřený oheň, neměl by s tím být problém, ale je potřeba mít neustále gril pod kontrolou a zajistit, aby nemohly ani drobné jiskry odlétnout, protože když odlétne například z balkonu na suchou trávu, může způsobit požár,“ varuje Fliegerová. „Porušení povinností stanovených výše zmíněným nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů,“ dodává mluvčí hasičů.

Pokud se počasí umoudří a zákaz rozdělávání ohňů přestane platit, zůstává zejména pro obyvatele měst otázkou, jakým způsobem smějí rozdělávat ohýnky či používat grily přímo v sídlištní zástavbě. Každý člověk nevlastní zahradu nebo rekreační chatu, takže mnohým nezbývá, než si rozdělat ohýnek u paneláku. A to může být kámen úrazu. Jak zjišťoval Deník, některá města na to pamatují v takzvané piknikové vyhlášce. Tento dokument ale v Kladně nové vedení radnice zrušilo, jelikož se domnívá, že vyhláška byla protiprávní. Novou zatím Kladno nevydalo.

Vzhledem k tomu, že Kladno je městem ubytoven a méně přizpůsobiví spoluobčané svými hlasitými pikniky znepříjemňují lidem v sídlištích život, musí občas nastoupit muži zákona. A to nejen kvůli ohýnku. "V případě, že Městská policie Kladno zjistí porušení nařízení při rozdělávání ohně, přivolají na místo hasiče z kladenské stanice HSZ, kteří vyřeší situaci, dle svých kompetencí," potvrzuje ředitel MP Kladno Stanislav Procházka.

K vydání dokumentu, který by zapovídal grilování v sídlištích, ve Slaném zatím nikdy přistoupit nemuseli. „Co se týká otevřeného ohně, jaký lidé dělají například o čarodějnicích, to podléhá ohlašovací povinnosti. V případě grilování v sídlištích, žádný zákaz ani regulativ na to u nás neexistuje. Dosud jsme nikdy nemuseli řešit takový případ, abychom kvůli tomu museli vytvořit vyhlášku. Nemáme žádné náznaky, že by to byl výrazný problém,“ potvrzuje starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).