„V Purkyňově ulici a za zadní částí gymnázia zůstává prozatím nadále z bezpečnostních důvodů ochranná zóna, hlavní vchod je přístupný,“ uvedl mluvčí města Vít Heral a připomněl, že nyní se pracuje na přípravě projektu kompletní rekonstrukce gymnázia a dalších restaurátorských činností.

Částečně narušené pískovcové prvky čeká zásah restaurátorů, nově ale budou použity odolnější materiály. A na fasádu se rovněž vrátí.

„Problémy, které se nyní projevují na římse, byly způsobeny nevhodnou instalací žlabů umístěných na budovu v 80. letech minulého století, zatékající voda způsobila jejich poškození,“ vysvětlil Heral.

Po celkové revizi bylo proto rozhodnuto, že je nutné vyměnit celý systém odvodu srážkových vod ze střechy, aby voda nadále nenarušovala technický stav objektu.

Z historie kladenského gymnázia

Památkově chráněná budova kladenského gymnázia je monumentální trojkřídlý dvoupatrový objekt, který vznikl na začátku 20. století nákladem města. První studenty přivítala škola už v roce 1905. Stavba byla zhotovena podle projektu Aloise Dryáka, stavitelem byl Tomáš Amena a vnější úpravu fasád navrhl prof. Alois Bouda. Kladenské gymnázium je netradičně vystavěno v krásném dekorativním duchu secese. Právě tím je památka výjimečná, neboť většina gymnázii, která vznikala na přelomu 19. a 20. století, byla vystavěna ve slohu neorenesančním. Neorenesance měla odkazovat na renesanční a potažmo antickou vzdělanost. Není známo, proč se architekti a investoři rozhodli jít v Kladně jinou cestou, bezpochyby díky nim ale vznikla unikátní budova.