Za dlouhá léta prošla školou řada osobností, které se vepsaly do historie a významnou měrou dokázaly ovlivnit i dějiny českého národa.
Dnešní slánské gymnázium, které navíc nese hrdě název Fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, vzešlo z někdejšího piaristického gymnázia, jež mělo v dobách dábno minulých sídlo v budově na Masarykově náměstí.

„V hlavní den oslav se všichni společně, včetně vzácných hostů, odebereme do staré kaple na náměstí. Slavnost bude zahájena symbolickým školním zvoněním. Poté se průvod odebere na hřbitov, kde budou položeny květiny k hrobům bývalých kantorů gymnázia. Těm, kteří zde hrob nemají, položíme symbolicky květinu alespoň ke kříží,“ uvedl ředitel gymnázia Milan Dundr.

Vzhledem k tomu, že oslavy připadají na dny 12. – 15. 6. 2008, veškerý program je stále ještě v přípravách. „V každém případě již víme, že si společně prohlédneme školu, budou promítány staré filmy a jednotlivé prezentace, stejně jako se společně zúčastníme akademie ve slánském divadle, kde studenti představí Komenského Labyrint světa a ráj srdce. „Nedělní závěrečný den bude věnován bigbeatovým skupinách našich současných i bývalých studentů,“ doplnil ředitel Milan Dundr.

Návštěvníci areálu letního kina tak budou moci zhlédnout kapely Trilobeat, Kujooni, Totální nasazení nebo Derazitizéři.