„Projektový den pořádáme již poněkolikáté. Je to příležitost vytvořit vazby mezi různými předměty a rozvíjet u dětí jiné dovednosti než jen pouhé memorování,“ vysvětlil zástupce ředitelky gymnázia Jiří Mencl. „Souvisí to také se zaváděním školního vzdělávacího programu, kde jsou pro mezipředmětové vazby vytvořena takzvaná průřezová témata. Znamená to, že například v rámci výuky jazyků by měl být určitý prostor věnován mediální nebo environmentální výchově,“ doplnil.

Na realizaci programu se podílelo i Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poprvé tu vyzkoušelo svůj nový archeologický program, jehož součástí byla i výtvarná dílna s tvorbou keramiky, šperků nebo nástěnných maleb. „Archeologický den vznikl jako vyústění akce, kterou muzeum pořádalo v říjnu. S podobnými aktivitami navštěvujeme školy již několik let. Až v únoru otevřeme novou muzejní budovu, školy začnou chodit k nám,“ řekla pracovnice muzea Renáta Malá.

„Projektový den je fajn. Nejvíce mě bavilo slepování střepů,“ svěřil se Vláďa Macháček, žák sekundy, který se zúčastnil uvedeného archeologického programu.

Další projektový den gymnázium uskuteční na jaře příštího roku. „Chystáme téma Naše město. Chceme vyzkoušet, jak naši studenti znají Kladno, jeho rodáky a historii,“ nastínil Jiří Mencl.