Výstavba cyklostezky totiž podléhá přísným technologickým normám, které by při zachování stávajících dřevin nebylo možné dodržet. Problémem je v tomto případě zejména rozsáhlý kořenový systém stromů, který narušuje již současný povrch cesty, která je místy vyboulená a i pěší zde klopýtají.

"Skutečností je, že předmětné dřeviny již dosahují mýtního věku a jeví zřetelné známky prosychání, čímž se zvyšuje riziko pádu větví či takzvané odhození primární koruny. Jelikož je tato cesta občany hojně využívána, existuje zde riziko ohrožení jejich zdraví, " vysvětluje Ondřej Čečrdle z Odboru životního prostředí Městského úřadu ve Slaném.

V blízkosti nové cyklostezky bude ovšem provedena, dle úředníků, náhradní výsadba pro tuto lokalitu vhodnějších dřevin – dubů letních. Na začátku a konci topolovky bude přesto vysazen pár topolů černých vlašských, aby i nadále tzv. Topolovka sloužila svému jménu. "V podrostu nových dřevin bude obnoveno keřové patro, které bude zároveň sloužit jako clona mezi lesoparkem a budoucí zástavbou," uzavírá Čečrdle.