Bude stát v Kladně plánovaná multifunkční hala nebo ne? Definitivní odpověď na tuto otázku v současné chvíli nikdo nezná a v nejbližších měsících nejspíše ani znát nebude.

„Rozpočet města pro letošní rok byl schválený bez projektů, které jsou v nějaké fázi vyřizování. Odsouhlaseny byly jen drobnější věci financované ze zdrojů Evropské unie, jakými jsou například dětská hřiště nebo zálivy autobusových zastávek. Co se týče multifunkční haly, ale i rekonstrukce bývalých kasáren, bude z naší strany nejprve následovat žádost o dotace z EU Regionální radě regionu soudržnosti střední Čechy a po případném souhlasném stanovisku úřadu by se hledaly zdroje financování. Nebyl by to závazek pro jeden, ale pro několik městských rozpočtů. To znamená, že v současnosti zatím nepočítáme s dalšími výdaji na multifunkční halu,“ vyjádřil se krátce po schválení rozpočtu kladenský primátor Dan Jiránek.

Podle jeho slov by žádost ze strany města mohla být odeslána regionální radě přibližně v polovině února letošního roku a otázkou dalších plánů výstavby haly a možnostech jejího financování by se zastupitelé města měli zabývat někdy před letními prázdninami.

Primátor Kladna původně prosazoval myšlenku rekonstrukce stávajícího zimního stadionu. Problémem však je, že v tom případě by nebylo možné získat prostředky z evropských fondů. „V současnosti doufáme, že EU přehodnotí své podmínky poskytování dotací. Je ale zřejmé, že v současné ekonomické situaci by stavba haly znamenala pro město velkou finanční zátěž. To bylo také důvodem k přijetí návrhu finančního výboru, že v první polovině roku nesmíme sahat pro prostředky do finanční rezervy rozpočtu, s výjimkou neodkladných plateb, při jejichž neuhrazení by nám hrozil vznik penále,“ poznamenal primátor.

Až do dalšího posunu v celé záležitosti město nepočítá s kácením stromů v místech, kde by multifunkční hala u současného zimního stadionu měla stát, k čemuž se negativně vyjadřují někteří obyvatelé.

Podpora na výstavbu haly se ale Kladnu bude hledat těžko. Nové vedení Středočeského kraje ve svém letošním rozpočtu s dotacemi na ni nepočítá.,,Bývalé vedení slíbilo dotace ve výši 150 milionů korun pouze formou ústní dohody a nejednalo se o žádné usnesení kraje. V podstatě se jednalo o předvolební sliby pana Bendla. Fakticky kraj nic nepřislíbil, ani s investicemi nepočítal. Tím pádem se s nimi nepočítá ani ve schváleném rozpočtu,“ vysvětlila před nedávnem mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková.

Bývalý hejtman Petr Bendl tvrzení o předvolebních slibech rezolutně odmítá. Středočeský kraj prý s investicemi počítal, jinak by to nebylo v předvolebním programu. ,,Je mi jasné, že pan poslanec a hejtman Rath na to slyšet nebude. Koneckonců zmizely peníze na sport obecně a snižují se prostředky na údržbu komunikací i na provoz záchranné služby, protože slíbili lidem spoustu věcí zadarmo a někde na to musí vzít. Pořád nejsem pesimista a určitě se pokusím s ministerstvem financí dojednat investice, které by zacelily chybějící peníze z kraje,“ reagoval na to Bendl.