Aby byla pro okolní obyvatele bezpečnou a stejně tak mohla být i prospěšnou pro rostliny a živočichy, kteří na ní žijí a budou žít, existuje v současné době projekt na její proměnu, jež je šetrným kompromisem mezi několika návrhy, které zazněly v minulosti.

Projekt, jenž zajistí, že na nevzhledné navážce vyrostou nově desítky různých druhů dřevin a současným obojživelníkům v jezírcích přibudou další vzácné druhy, je financován ze státního rozpočtu z kapitoly starých ekologických zátěží. Přesto, že nyní existuje zcela nová verze toho, jak bude halda a její okolí vypadat, byl to proces více než pětiletý. „Proti původním ekologicky zcela nepřijatelným a ekonomicky extrémně nákladným záměrům představuje současný projekt. Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice, doplněný o předloženou Úpravu realizační projektové dokumentace, relativně přijatelné řešení mezi požadavky právní úpravy ochrany životního prostředí zajišťujícími prioritní veřejný zájem zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny i ochrany biodiverzity reprezentované ochranou přirozených stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,“ uvedl člen výzkumného týmu Tomáš Gremlica.
K této roky trvající záležitosti se vyjádřil i starosta obce Tuchlovice, jenž rovněž plánuje současné využití někdejších důlních pozemků. Většina z nich, stejně jako halda, je nyní vlastnictvím společnosti Palivový kombinát Ústí nad Labem.

„Od počátku se o celou akci zasloužil Středočeský kraj. Je to velké dílo hejtmana Petra Bendla, jenž ji dovedl až na vládní úroveň. Díky tomu, že se vláda v únoru loňského roku rozhodla, že nám daruje jedenadvacet hektarů pozemků, zahájili jsme jednání se dvěma zahraničními investory, kteří by k nám mohli zavést zajímavé energetické technologie, například pro vývoj elektrické energie. Jedná se o americkou a britskou společnost,“ uvedl starosta Tuchlovic Karel Burda.

Veškeré práce na celém komplexu jak s úpravou haldy, tak výstavbou továrních hal by měly být dokončeny již za dva roky. Kromě průmyslu je tímto místem plánována i cyklotrasa protínající Kladno, nedaleké Lány a Rakovník.

Kateřina Husárová