Emoce a očekávání, jak nakonec zastupitelé rozhodnou. Taková byla atmosféra na středečním zasedání buštěhradských zastupitelů. Právě ti totiž měli určit svým postojem další vývoj výstavby možného obchvatu města, když vybírali z celkem tří variant možného řešení – v té první se počítá s výstavbou silničního koridoru v severní části obce, kdy část by byla vedena pod úrovní terénu, s tím, že nákladní doprava ze zdejší průmyslové zóny bude najíždět na tento obchvat pomocí kruhových objezdů naopak na úrovni terénu. Ve druhé možnosti se pak počítá s vedením kamionové dopravy přes průmyslovou zónu, ovšem s omezenou rychlostí. Poslední varianta pak nabízí modernizaci stávající a velmi frekventované silnice I/61 v jižní části města. A právě tato možnost nakonec našla největší podporu mezi zastupitely.

Přišli bránit přírodu

Stejně jako v jiných obcích a městech i v Buštěhradu jsou za normálních okolností jednání zastupitelů navštěvována občany prachbídně, tentokráte tomu bylo ale jinak. V malém sále buštěhradského zámku se tísnilo téměř stopadesát lidí, dalších zhruba dvacet odposlouchávalo rokování na chodbě. Většina z občanů přišla vyjádřit svůj nesouhlas s možnou výstavnou silniční tepny v severní části a vybudování kruhových objezdů.

Pozorování létajících Perseid. Ilustrační foto.
V srpnu padají hvězdy, nenechte si ujít pohled na oblohu

Nejčastější argument byl likvidace přístupu do volné přírody, kam ještě mohou Buštěhradští vyrazit, a obavy co bude s Haldou – ne jako s ní takovou, ale stavba koridoru by mohla uvést kopec tvořený horninami z těžby do pohybu, stejně tak se přesně neví, zda uvnitř není kontaminovaná zemina.

V neposlední řadě se pak většině obyvatel nelíbí, že by nová silniční trasa vedla jen několik málo set metrů od zdejší základní školy.

„Jak by ovlivnilo školu? Mohlo by se ve škole větrat? A co vibrace, emise?“ upozorňovali přítomné projektanty místní obyvatelé.

Podle projektanta by byl volný přístup do přírody zachován bezbarierovými přístupy přes komunikaci v místech, kde silnice vede pod úrovní terénu. „Co se týče hluku a emisí, řešilo by se to instalací protihlukových stěn a podobně, a to na základě přesného měření hygienické stanice. Jelikož se jedná o novostavbu, pak jsou ty limity přísnější než když se rekonstruuje silnice. To vše by se ale upřesňovalo až po detailnějším rozpracování studie,“ sdělil projektant Jan Zapletal.

V rámci dlouhé diskuze trvající bez mála tři hodiny zazněla téměř v samotném závěru jedna ze stěžejních informací týkající se výstavby obchvatu města v severní části v rámci schváleného koridoru Středočeským krajem. Silniční tepna je sice vedena v co největší možné dálce od města, ovšem definitivní to není. Proč? Pokud by geologické průzkumy odhalily nějaký problém poblíž zmíněné haldy, pak se uvažovalo o posunu trasy. „Je to možné, pak by se silnici musela posunout směrem na jih,“ reagoval Michal Brabec, zástupce investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Narušené plány?

Rozhodnutí buštěhradských zastupitelů do jisté míry zaskočilo zástupce investora, tedy ŘSD, a také přítomné projektanty. Proti zmíněné třetí variantě, tedy modernizace současné silnice I/61, se již ohradila zastupitelstva obcí Makotřasy a Lidice. „Buštěhrad přijal třetí variantu, proti té se ale postavily Lidice a Makotřasy. Jak bude tedy nyní celý proces dále probíhat. Je známo, že třetí varianta zasahuje do katastrálního území Lidic?“ vyzvala k odpovědi projektanty a zástupce ŘSD starostka Buštěhradu Daniela Javorčeková.

Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru.
Bitva o domy po H-Systemu má čtvrt roku pauzu

„Je těžké v tuto chvíli na to odpovědět. Ale vzhledem k nějaké fázi rozpracovanosti se nyní musíme domluvit, co bude dále. Máme tu usnesení zastupitelstva a s ním bude nějakým způsobem pracovat. Teď budeme rozpracovávat variantu číslo tři. Nedokážu říci, co bude dále,“ reagoval Michal Brabec.

„Od 13. července, kdy jsme prezentovali studii, jste si vzali čas, že to potřebujete konzultovat na plénu. Tak bychom vás nyní požádali o to samé,“ sdělil projektant Jan Zapletal.

V buštěhradské kauze jde také o to, kam až bude rozšířena a modernizována dálnice D7. Pokud by Buštěhradští dali souhlas s variantou číslo jedna, tedy severnímu obchvatu, pak by veškerá doprava z kladenského obchvatu směřovala dále k Buštěhradu a po novém obchvatu k dálnici D7. Nyní, když Buštěhradští trvají na modernizaci současné silnice I/61, by širší verze dálnice mohla končit u Makotřas.