Díky tomu dokázal Petr Haničinec doslova povznést kulturu v Bratronicích a u příležitosti svých sedmdesátých narozenin zorganizoval na místním hřišti jednu z prvních kulturních akcí.

„Tehdy to byl první impuls k tomu, že se k nám začaly sjíždět osobnosti nejen české kultury, ale i sportu. Bratronice tak díky Petrovi ožily,“ uvedl starosta obce Vladimír Štěrba.

I když se později do hercova života vloudila zákeřná choroba, dokázal dlouho pracovat a žít i s touto zátěží. Díky síle jeho osobnosti navštívili obec jeho herečtí kolegové jako Jiřina Bohdalová nebo Jiřina Švorcová, při recitacích do doprovázel i profesor Zdeněk Mahler. Pravidelně za ním v posledních měsících života přijížděli i další kamarádi, ať již Karel Vágner, Ladislav Kerndl, Jan Vyčítal, Wabi Daněk nebo Kladeňák Josef Fousek. „Petr k nám přivedl hodně lidí, mezi nimiž nechyběli ani olympionici jako Dana Zátopková, Aleš Valenta nebo bratři Svojanovští, stejně jako někdejší slavný fotbalista Sváťa Pluskal. Všem nám bude hodně chybět. To, že si ho vážíme, jsme se mu snažili prokázat i udělením čestného občanství již před dvěma lety,“ doplnil Vladimír Štěrba.
Nejen Bratroničtí, ale i obyvatelé Štěchovic poctili svého oblíbence čestným občanstvím. Petrovi Haničincovi ho předali letos jako poděkování za účinnou pomoc při povodních v roce 2002.

Do paměti televizních diváků se zapsal především seriály Žena za pultem, Dobrá voda, Synové a dcery Jakuba skláře, Cirkus Humberto. Pro své příznivce je dále nezapomenutelný coby dabér legendárního inspektora Columba či seriálu Já, Claudius.

Poslední rozloučení s hercem se uskuteční v bratronickém kostele Všech svatých 16. listopadu od 11 hodin.