Druhý výcvik, který se konal na Červeném rybníku u Mšece, byl zaměřen především na instruktáž jednotek sboru dobrovolných hasičů jednotlivých obcí. „Na úvod byli všichni seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poté následovala teoretická část odborné přípravy. Nechybělo ani seznámení s metodickým listem a charakteristikou vodního díla či odhad únosnosti ledu v závislosti na jeho tloušťce. Po ukončení teoretické přípravy následoval praktický výcvik," vysvětlil Martin Vondra a doplnil: „Pro jednotky byla připravena celkem čtyři stanoviště, z nichž dvě byla určena k záchraně osob z vody po propadnutí ledem. Na stanovištích se hasiči naučili vyhodnocovat, zda jde o záchranu osoby při vědomí nebo v bezvědomí, což je rozhodující pro nasazení vhodných prostředků. Při vlastní záchraně osoby z ledové vody byli proškoleni, jakým způsobem se pohybovat po tenkém ledě, jak se přibližovat k tonoucí osobě a následně ji transportovat z vody, a to i bez ochranných prostředků."

Na třetím stanovišti si pak vyzkoušeli hadice, lano s uvázaným plastovým kanystrem či házecí pytlíky, ale i zásah dopravního kuželu. Na závěr byli všichni proškoleni v poskytování první pomoci. Zde byla odborná příprava zaměřena na transport a manipulaci, zachování životních funkcí a na kardiopulmonální resuscitaci.

„Výcvik byl organizován příslušníky stanice Hasičské záchranné stanice Slaný a zúčastnilo se ho celkem 78 členů jednotek sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí, Rynholec, Lány, Mšec, Srbeč, Velvary, Zlonice, Vraný, Klobuky, Braškov, Plchov, Smečno, Unhošť, Lhota a Černošice-Mokropsy," dodal Martin Vondra.