Ani Kladensku se podobné nepříjemnosti nevyhýbají. Kromě dvou velkých zásahů, které prováděli hasiči v Lánech při požáru obřího seníku, kde byla škoda dva miliony korun, a požáru lesa v Rozdělově, o nichž Kladenský deník již informoval, zasahovali včera odpoledne také při požáru u cyklostezky, kde došlo k samovznícení kompostu.

Hasiči proto nyní velmi důrazně varují a upozorňují, že je potřeba si připomenout hlavní zásady pro předcházení vzniku požárů, a to nejenom v lese, ale i na jiných místech přírodního prostředí. Specialista Jan Ryšavý z HZS Středočeského kraje upozorňuje hned na několik nešvarů, kterých by se měli nyní lidé vyvarovat:

neodhazovat hořící zápalky a nedopalky na zem
nepoužívat výrobky zábavní pyrotechniky (světlice, petardy, létající lampiony aj.)
nerozdělávat oheň ve volné přírodě
zahradní grily a podobná zařízení používat v souladu s návodem k použití od výrobce.

Kromě výše uvedených zásad odborník dále uvádí, že je nutné pamatovat i na to, aby nebylo bráněno zejména v rekreačních oblastech zásahům jednotek požární ochrany. „Lidé si svoje jednání často ani neuvědomí, a pak může být problém,“ řekl Ryšavý, jenž dále doplnil, že je dobré dbát na tyto zásady:

parkování vozidel v rekreačních oblastech provádět na vyhrazených místech tak, aby nebránila průjezdu hasičské techniky k místu požáru nebo zdrojům vody pro hašení v případě požáru neprodleně volat linku tísňového volání 112 nebo 150.