Jak řekl Ľudovít Šikorský Kladenskému deníku, od roku 2004 se podíleli, částečně i s někdejším kolegou Zdeňkem Šuhajem, na renovaci tří válečných pohřebišť.

Za jeho podpory byl zveleben v roce 2006 pomník legionářů včetně okolí, v roce 2011 hroby padlých ve II. světové válce a vloni se podílel na rekonstrukci pohřebiště I. světové války.

„Je mi ctí, že jsem mohl předat ocenění těm, kteří čas a energii věnují péči o pietní místa spojená s válečnými hrdiny. Jen v našem kraji se nachází 2990 válečných hrobů, v celé republice jich je 35 269.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že tato památeční místa existují a že se o ně někdo stará. Jsem rád, že jsme snahu těchto dobrovolníků mohli ocenit a třeba tím trochu podpoříme veřejné povědomí o této záslužné činnosti," uvedl středočeský hejtman Miloš Petera.

Slavnostního aktu se za kraj zúčastnili také radní pro oblast památkové péče a kultury Zdeněk Štefek (KSČM) a náměstek pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička (ČSSD), který poznamenal: „To, že někdo věnuje čas a energii starosti o památky na dávno zemřelé vojáky, je důkazem nejhlubšího lidství, solidarity a jisté národní hrdosti," řekl Karel Horčička.

„Přál bych si, aby takových lidí bylo co nejvíce, protože podle úrovně péče o válečné hroby se pozná míra vyspělosti národa," dodal Horčička.

„Být svědkem ocenění těch, díky nimž odkaz válečných hrdinů a jejich boje přežívá dodnes, bylo pro mě silným zážitkem i poctou. Kéž bychom nejen my ocenili dobrovolníky starající se daleko nad hranici svých povinností o válečné hroby i obecně o své okolí," doplnila předsedkyně Výboru po regionální rozvoj Petra Šmejkalová.

Pietní místa a hroby

Ve Středočeském kraji se nachází 2127 pietních míst a 863 válečných hrobů s ostatky. V naprosto převážné většině jde o oběti první a druhé světové války, ale je zde např. i 60 válečných hrobů z období napoleonské války a prusko-rakouské války.

Středočeský kraj ocenění udělil počtvrté ve spolupráci s ministerstvem obrany.

„Ministerstvo dělá vše pro to, aby se na válečné hroby nezapomínalo. Není to lehké, ale díky lidem, kteří tu dnes byli po zásluze oceněni, se nám to daří lépe. Děkuji všem, kteří se péči o válečné hroby věnují," řekl zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR Milan Bachan.

Ocenění je udělováno na základě každoročně dodaných nominací, které kraj předloží Ministerstvu obrany ČR a to je posoudí. Nejvíce válečných hrobů je příslušníků národů bývalého SSSR a Němců, pak Rumunů, Italů, Poláků, Francouzů a Britů.

Péče o hroby je od roku 1999 svěřena do působnosti Ministerstva obrany ČR. Zahrnuje úpravu, ochranu, zřizování, přemísťování nebo rušení válečných hrobů včetně exhumací.

Zákon ukládá obecním úřadům s rozšířenou působností povinnost vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu a informovat příslušný krajský úřad o počtech a stavu válečných hrobů.

Krajský úřad koordinuje péči o válečné hroby. Vede souhrnnou evidenci hrobů a informuje o stavu a počtech Ministerstvo obrany ČR. To koordinuje péči o válečné hroby v České republice i v zahraničí, vede centrální evidenci válečných hrobů a poskytuje dotace na péči o válečné hroby.