Je dokonce o pět starší než letošní jubilantka - Československá republika. Paní Helena se narodila ještě za Rakouska-Uherska a řadí se tím mezi nejstarší Čechy vůbec. Mezi gratulanty nechyběli příbuzní i zástupci kladenského magistrátu. „Jako zástupci města jsme byli paní Horákové gratulovat už v úterý, společně se zastupitelem Vojtěchem Volfem. Vzhledem k vysokému věku oslavenkyně, jsme si nebyli jisti, jak naši návštěvu přivítá, ale překvapila nás náramně. Opět byla usměvavá, krásně upravená a přijala nás na zahrádce, kde jsme jí předali narozeninovou kytici a dárkový balíček.

„Paní Horáková je úžasná žena, která si prošla vcelku těžkým osudem. Jezdím jí blahopřát už od jejích stých narozenin. Dožít se sto pěti let je obrovský dar, paní Helena nám navíc pořád povídá, zpívá i si dá na oslavu panáčka. Chtěl bych jí popřát, aby i v dalších letech mezi námi zůstala, a to minimálně v tom samém výborném stavu, v jakém je nyní,“ uvedl Vojtěch Volf.

Protože se o ni intenzivně starají její dvě dcery Eliška a Ivanka, stařenka je stále v dobré kondici a navíc miluje pobyt na sluníčku. I proto je krásně opálená,“ řekla Pavla Vimrová z Magistrátu města Kladna, úřadovna Dubí, jež se stará o občanské záležitosti v Dubí a Vrapicích. „Švermovskou oslavenkyni mám na starosti za kolegyni, která je na dovolené. Ale je to radost. Zažila jsem s paní Horákovou už jednu oslavu před dvěma lety a byl to moc fajn zážitek, u kterého ani Kladenský deník nechyběl,“ připomněla Pavla Vimrová. Co se týká Švermova, v srpnu půjdou zástupci magistrátu gratulovat jiné, tentokrát stoleté dámě, která žije v Domově Kladno – Švermov.