Konference začíná tradičně v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin. Program bude rozdělen do dvou bloků (9.00 –12.00, přestávka na oběd, 13.00 – 16.00), během kterých bude dostatek prostoru na dotazy a diskusi, včetně přestávek na občerstvení. Moderování se ujme Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského muzea.

"V předešlých letech se konference, úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší regionální i národní historie, věnovala tématům: Slaný a Slánsko ve 20. století (2008), Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), Zapomenuté osudy, zapomenuté události (2012), Město a region v dramatickém století (2013), Bílá místa historie (2014), Válka v nás, my ve válce (2015), Slaňáci ve světě (2016) a Všude žijí lidé (2017). Letošní ročník nabídne opět zajímavá a dosud nezpracovaná témata jako: Osudy velkostatkářů přišlých na Slánsku o majetek, Smrt u četnictva na Slánsku, mobilizace 1938 ve Slaném na základě studia dobových kronik a regionálního tisku, Vyšetřování úmrtí příslušníků Cyklistického praporu 1 v Gossengrünu v září 1938, Obraz domova u exilového historika a diplomata profesora Vlastimila Kybala (1938-1958) nebo Jaroslav Novotný – cesta učitele ze slánské školy mezi zakladatele filmových ateliérů ve Zlíně a jeho přínos československému filmu," říká Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města a předseda organizačního výboru konference.

Ve sbornících z ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“ se mohou zájemci seznámit s příspěvky, které zazněly během prvních deseti ročníků. Nově vydaný sborník „Všude žijí lidé – Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní konference. "Zájemci o neprobádanou historii našeho regionu a pestré osudy jeho rodáků i obyvatel ve dramatickém 20. století jsou srdečně zváni. Přijďte, nebudete litovat! Vstup zdarma," dodává Bartoníček.

 „Život a smrt v kraji pod Slánskou horou - Slaný a Slánsko ve 20. století'