Slavnostní zahájení v 9 hodin Ing. Bc. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města. Konferenci moderuje PhDr. Zdeněk Kuchyňka

I. blok 9.00—12.00

Baron Honoré de Liser – Belgický podnikatel ze Slaného
Mgr. Zdeněk Víšek
Zástupci Slánska ve vídeňském parlamentu 1861—1918
Mgr. Pavel Fabini

Pobyt slánských námořníků v Pule
Lubor Kunc

Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře
Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném
ThDr. Jaroslav Hrdlička

Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště
Bc. Luboš Marek

II. blok 13.00—16.00

Tanková výroba ve Slaném
Vladimír Francev


Návrat plukovníka Berounského do Ruska.
Osobní tragédie na pozadí druhé světové války
Michal Plavec

Ze Slánska na kraj Evropy:
Interbrigadisté ze Slánska ve španělské občanské válce a poté
Mgr. Zdenko Maršálek

Skupina Josefa Bulíře a květen 1945 ve Slaném
Mgr. David Hubený

Major Václav Krejčík – Slaňák volbou, nutností a rozkazem
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do SSSR
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Sborník z historické konference
Válka v nás, my ve válce – Slaný a Slánsko ve XX. století
Slavnostní představení veřejnosti
Během obou bloků konference bude dostatečný prostor pro dotazy i diskusi.

Konferenci organizuje:
Spolek Wotrubia, Královské město Slaný, Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně a Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, záštitu převzali poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová a starosta královského města Slaný Mgr. Martin Hrabánek