Vzhledem k tomu, že důležitá dopravní spojnice rozděluje město na dvě části, musejí místní obyvatelé a do konce srpna vydržet omezení, které je čeká. Tento týden se na místě stavby uskutečnil kontrolní den, kde nechyběl ani starosta RadimWolák a další zástupci města a investora. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. Po zbourání starého mostního tělesa byl navíc prostor pod mostem vyčištěn od sedimentů. „Vše je tedy připraveno k montáži nového mostu. Demolici jen mírně zdržely přeložky kabelů, jelikož bylo potřeba zjistit, kudy vede voda a elektřina. Vše bylo vedeno starým mostem. I to už je nyní vyřešené,“ potvrzuje Libor Šulc z Městského úřadu Velvary.

Jak dodává, objížďkami přes Nabdín a Černuc trpí nejen obyvatelé, ale i nyní nadměrně zatížená silnice III. třídy, kde se drolí zejména krajnice. Vedení města proto prosí všechny obyvatele i řidiče i přespolní, jak o zvýšenou ohleduplnost, tak shovívavost. Všichni doufají, že práce budou na mostě ukončeny nejdéle do konce srpna, jak stanovuje plán prací a vše se vrátí do standardního stavu. Pozitivem je pro Velvarské kromě toho, že se dočkají nového mostu jak pro auta tak pro pěší, že v době budování nového může radnice opravit městský bytový dům č.p. 6, jenž se nachází ve zúženém profilu v těsném sousedství zbouraného mostu.

Investorem stavby je Středočeský kraj a vytvoření nového mostu má na starosti vítězná společnost Dopravstav. Zhotoveny budou i veškeré nové povrchy, včetně chodníku se zámkovou dlažbou. Most vyjde na 16,5 milionu korun. Kraj na akci získal evropskou dotaci, která pokryje náklady z pětaosmdesáti procent.