Až do 6. září je možné zasílat přihlášky se jménem a dvěma fotografiemi babičky na adresu agentury. Zároveň se bude konat hlasování prostřednictvím sociální sítě Facebook. Slavnostní vyhlášení vítězek roku 2013 se uskuteční ve druhé polovině září v Kladně. Všechny přihlášené babičky získají dárky. Dvacet nejlepších bude pozváno na zmíněné vyhlášení, kde je čeká profesionální nalíčení, milé překvapení a získají navíc dary od sponzorů a partnerů akce.