Jelikož se v letošním roce podařilo členům spolku získat od armády bezúplatným převodem radiolokátor P19, je nyní na kopci u Drnova kromě raket k vidění i další technické zázemí, díky kterému dokázali vojáci ve své době přečíst vše o narušiteli vzdušného prostoru. To, co se dnes vejde do chytrého telefonu, bylo tehdy uloženo ve dvou vozech. Na první pohled vypadají jako maringotky, nicméně ukrývají v sobě velmi důmyslný systém pro navádění raket a nechybí ani odpalovací tlačítko.

Krytů pro civilní obyvatelstvo bývala ve Slaném celá řada.  Zvenku jsou dodnes v sídlištích patrné ventilační šachty pro odvětrání. Původnímu účelu už ale neslouží.
PODÍVEJTE SE: Krytů pro civilní obyvatelstvo bývala na Kladensku více než stovka

„Sezóna v bunkru je v plném proudu a díky tomu máme v letních měsících otevřeno v sobotu i v neděli. Po dvou covidových letech, které byly dost omezené, můžeme konečně uvítat návštěvníky naplno. I proto jsme chtěli nabídku ještě více zatraktivnit. Přicházejí dospělí, děti i celé rodiny a nejen z Kladenska. Cestu na k nám váží lidé z různých míst republiky," řekl předseda spolku Bunkr Drnov Matěj Louda.

Kromě exponátů, které spolek získal bezúplatně od armády nebo je má v dlouhodobé zápůjčce od ministerstva obrany, se snaží bunkráci komunikovat i nadále s pamětníky a pečlivě uchovávat jejich vzpomínky. Ať už se jedná o profesionální vojáky nebo někdejší vojíny z povinné základní služby, kteří například kdysi v Drnově sloužili.

Správná parta průvodců

Matěj Louda, ač sám nevoják, se díky zájmu o obor vžil do role natolik, že ho při průvodcování v uniformě od skutečného důstojníka ani nepoznáte. Kromě něj drnovským podzemím plným exponátů provází o prázdninách i další Matěj – vysokoškolský student a v historii drnovské základny se neméně dobře orientuje také Marta, která je jinak učitelkou hry na klavír. Za barem, kde se můžete občerstvit, vás ochotně obslouží další členka party Šárka.

„Kromě toho, že se věnujeme návštěvníkům, svádíme nekonečný boj s přírodou. Vegetaci nám proto pomáhá spásat stádo oveček a tři kozy, které mají vytvořenou salášku z bývalých výfuků od diesel agregátů. Jeden domeček si vymezil kozel a zbytek obývá druhý opuštěný objekt. A stejně tak pečujemeo veškerý inventář, provádíme údržbu, nátěry a vše, co je potřeba, což je nekonečná práce, kdy na jedné straně skončíme a na druhé můžeme začít, ale nás to těší,“ dodal Matěj Louda.

Příjezdová komunikace: 50°14'11.994N, 14°10'21.589E.
Parkoviště u objektu: 50°13'45.51"N, 14°9'38.61"E.

Bunkr leží pět kilometrů od Slaného, v bývalém vojenském areálu na návrší mezi obcemi Podlešín, Zvoleněves a Žižice. K muzeu vede pouze příjezdová komunikace z východní strany areálu, od silnice Zvoleněves – Žižice. Z ostatních směrů je areál oplocen a cesta do muzea tudy není možná. Pro pěší je možné využít cesty vedoucí ze Zvoleněvsi kolem č.p.299.

Z prohlídky Muzea studené války a protivzdušné obrany v obci Žižice.
PODÍVEJTE SE S NÁMI: Brány Bunkru Drnov se po dlouhé pauze opět otevřely

Co se týká bunkru, pokud k němu nejedete cíleně, nenajdete ho. Před zraky veřejnosti je ukrytý vegetací. I Mezi lety 1985 a 2003 sloužil armádě jako Společné velitelské stanoviště 71. protiletadlové raketové brigády, 56. radiotechnického praporu a naváděcího stanoviště NS-5.

Prohlídky:
• Každou sobotu a neděli od 2. července do 28. srpna
• První prohlídka začíná ve 12:00, dále pak od 13:00, 14:00 a 15:00
• Kapacita prohlídek nebo parametry provozu se mohou změnit

Objekt byl postaven v letech 1981 až 1984. Dne 1. května 1985 začíná armáda objekt aktivně používat. Až do konce provozu v roce 2003 se odsud nepřetržitě zajišťovala bezpečnost vzdušného prostoru nejen nad Prahou, ale nad celou západní částí republiky. Provoz objektu byl ukončen po vstupu republiky do NATO. Po roce 2003 následuje odtajnění a převod objektu spolku okolních obcí. V roce 2009 začíná občanské sdružení Bunkr Drnov s přípravami pro zpřístupnění objektu veřejnosti, v roce 2014 se Muzeum protivzdušné obrany Bunkr Drnov otevírá veřejnosti.

Celý několikapatrový objekt je vybaven původním technickým zařízením, které je zcela unikátní a velmi dobře zachovalé. V části objektu, která prošla rekonstrukcí, je umístěna expozice raketové techniky. V současné době si zde návštěvníci mohou zblízka prohlédnout sovětské rakety systémů S-75 Volchov a Dvina, S-125 Něva, S-200 Vega a 2K12 Kub. V expozici se nachází i "pradědeček" protivzdušných obranných prostředků - dvojkanón PLDvK vz. 53. Mimo toho jsou také vystaveny drobnější exponáty včetně protiletadlových raket OSA a STRELA.