Na stovky dětí s červenými kříži na brašnách se proháněly ve venkovním areálu kladenského aquaparku. I když počasí nebylo zrovna ideální, horký čaj a hlavně pohyb se staly tou nejlepší zbraní.

Do tradiční okresní soutěže hlídek mladých zdravotníku organizované Oblastním spolkem Českého červeného kříže Kladno se zapojilo na pětadvacet místních škol. Celkově se tedy počet hlídek ustálil na osmadvaceti, což je, jak potvrdila ředitelka spolku Stanislava Klicmanová Maříková, v poslední době obvyklé číslo. „Zájem je postupem let stále větší, pamatuji si, když jsme začínali s třinácti hlídkami a loni jich bylo jednatřicet. Je dobře, že děti mají o zdravovědu zájem,“ vyjádřila se.

Kromě základů první pomoci soutěžily děti také v transportu zraněných, ošetření popálenin či například vytvoření obvazu z oblečení. Poslední stanoviště prověřilo základní znalosti soutěžících o Českém červeném kříži. Body získané v těchto otázkách byly rozhodující v případě stejného výsledku u více hlídek.

Základní dopravní znalosti žáků ověřovala Městská policie Kladno. Děti měly za úkol poznat dopravní značky a správně odpovědět na šest otázek. „Test vychází z dopravních předpisů pro první stupeň, například řešení provozu na křižovatce. Jejich znalosti nejsou nejhorší, ale jisté mezery se přece jen objevují,“ zhodnotila výkony dětí mluvčí kladenských strážníku Olga Pípalová.

Každá hlídka měla určeného svého kapitána, který také zodpovídal za řádné hlášení na stanovištích. Kromě dětí druhého a prvního stupně si znalosti zdravovědy osvěžili také studenti Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kladno, Dubská. „Budoucí profesionální hasiči ze zdravovědy maturují, takže si vše mohou zopakovat,“ vysvětlila Klicmanová Maříková.

Mezi soutěžícími byli i devítiletá Anička se stejně starým Jakubem. Žáci Základní školy v Norské ulici si nevšední dopoledne velmi úžívali. Nejvíce pozornosti věnovali uměle vytvořeným zraněním, ktera v první chvíli považovali za skutečná. „Já jsem ošetřoval cizí těleso v oku a myslím, že jsem to udělal dobře. Také bylo zajímavé stanoviště strážníků,“ řekl malý Jakub.

Výsledky

Za první stupeň se na 1. místě umístila hlídka Základní školy Zlonice. Druhé místo vybojovali žáci Základní školy Velvarská. Na třetím postu stanula hlídka Základní škola Amálská.

V kategorii druhého stupně bylo umístění následující: 1. Základní škola Velvarská, 2. Základní škola Amálská a 3. Základní škola Klobuky.