Málokdo si pravděpodobně vybaví názvy kladenských ulic Hlohová a Vojtěšská. Ještě méně asi bude těch, kteří vědí, kde se nacházejí. ObyvateléDříně, žijící ve jmenovaných nepříliš dlouhých ulicích, se však potýkali v minulosti s řadou problémů. Komunikace totiž leží pro Kladno v atypickém prudkém svahu, což například znamenalo, že sem odmítali zajíždět řidiči vozů s dodávkami uhlí, případně v zimě silničáři odklízející sníh. Nyní je těmto problémům konec. Ulice nechalo město kompletně opravit.

„Do těchtokomunikací se dlouhá léta neinvestovalo. Přestože se jedná o krátké ulice, oprava si vyžádala celkové náklady přibližně osm a půl milionu korun,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek. „Vzhledem k tomu, že leží ve svahu, bylo nutné podklad hutnit až do hloubky kanalizace a plynového potrubí. Protože hrozilo jejich poškození, bylo nutné vyměnit všechny sítě, což práce prodražilo. Také domy jsou postaveny různě vysoko, což komplikovalo vybudování nových chodníků,“ poznamenal primátor.

Oprava zmíněných ulic byla započata už v loňském roce, nyní byly provedeny zbývající dokončovací práce. „Budeme se ještě snažit opravit Přemyslovu ulici a některé další komunikace, jež nejsou v dobrém stavu, ale samozřejmě teď budeme muset investovat také v jiných čtvrtích města. V tomto směru bude naše pozornost upřena především do Švermova, kde zahájíme výstavbu kanalizace,“ prohlásil Jiránek.

„S opravou jsme spokojeni. Rekonstrukce nás nijak výrazně neomezovala, také s hlukem jsme dopředu počítali. Pouze naše automobily jsme museli nechat odstavené dále od domu. Určitou výtku bych měla jen k záhonkům, které byly vybudovány podél chodníků. Ulice jsou totiž úzké a jestliže někdo nechá svůj automobil zaparkovaný před domem, další vozidlo už má problém kolem něj projet,“ sdělila žena z Hlohové ulice, která si ale nepřála uvést své jméno s tím, že o popularitu nestojí.