Každé pondělí a středu od půl desáté do půl jedné je pobočka v Hřebečské ulici otevřena pro všechny, kdo chtějí zlepšit kvalitu svého života a znovu začít vnímat zvuky, i když třeba prostřednictvím jiných smyslů.

„Sluchová vada odděluje lidi od lidí, ne od věcí,“ říká pracovnice poradny Dagmar Radilová. Klienti mají problémy s komunikací i s překonáním izolace, do níž je špatný sluch vrhá.

Kromě sociálně-právního servisu je velmi důležitá technická pomoc. Nejen informace o druzích pomůcek pro sluchově postižené, ale i jejich servis a výměnu baterií dokáží v poradně zajistit. Dagmar Radilová sama zvládá základní údržbu naslouchadel 
a při složitějších opravách klientům zajišťuje odvoz pomůcky do servisu a zpět.

Dagmar Radilová dojíždí z Berouna, kde podobné centrum sídlí přímo u domu seniorů, což se odráží i v počtu denních návštěv. V Kladně je registrovaných jen šedesát klientů, ale Dagmar Radilová se to chystá změnit: „Snažím se letos zorganizovat výstavu kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. S Berounskými pojedeme na rekondiční pobyt a byla bych ráda, kdyby se připojil i někdo odtud. Součástí takových pobytů je například i výuka základů znakové řeči.“

Za jeden den kladenské centrum navštíví zatím jen dva až čtyři klienti. Hlavním středem zájmu jsou technická zařízení, jež umožňují snadnější komunikaci.
Sluch pomáhá zastoupit vibrační nebo světelná signalizace. Existují například budíky, které mají zvukový, světelný i vibrační způsob buzení. Velmi užitečné je také zařízení napojitelné k domovnímu zvonku, převádějící zvuk na světlo. A oblíbené jsou také pomůcky umožňující poslech televize.

Komunikace s nedoslýchavými je občas plná předsudků a přitom stačí jen málo snahy, aby byla překonána komunikační bariéra. „Je potřeba si pomáhat,“ uzavřela Dagmar Radilová.