„Přidělený grant bude použit na výjezdy našich žáků i učitelů do partnerských zemí a zároveň na vytváření dílčích částí projektu nesoucí název Past Generations, New Innovations. Jeho cílem je vštípit dětem povědomí o historii oblasti, ve které se nachází jejich škola," řekla koordinátorka projektu Kristýna Sladká a dodala: „Zapojeni do něj budou všichni žáci, avšak dvě vybrané třídy, kterými je 4H a 6.B, se budou na projektu podílet nejvíce, a to po dobu dvou let."

„Principem je, že každá škola zapojená do projektu si na určité období stanoví, které téma zpracuje. Týkat se může například místní budovy, životů lidí žijících v místě, mýtů a legend, řemesel, známých osobností, sportů, jídla i zvyků. Následně dané téma zpracuje jak ve svém, tak i v anglickém jazyce. Poté si žáci budou veškeré získané poznatky navzájem sdělovat buď prostřednictvím nových informačních technologií nebo pomocí prezentace přímo v místě školy, do které žáci vyrazí," uvedla Kristýna Sladká.

Důležitou a zároveň první akcí, která se v rámci projektu Past Generations, New Innovations konala, byl příjezd zahraničních kantorů z partnerských zemí, které hostila právě kladenská základní škola známá také jako Dvanáctka.

„První akcí, která se uskutečnila, bylo setkání s dvaceti koordinátory a učiteli projektu na naší škole ve dnech 23. až 27. listopadu. Hosté z Bulharska, Itálie, Norska, Irska a Španělska se tak měli možnost seznámit nejen s naší školou a našimi žáky, ale také s lokální historií a komunitou města Kladna," řekl ředitel základní školy Vladimír Dufek.

Hned první den své návštěvy zavítali členi zahraniční delegace také na zimní stadion, kde se zúčastnili tréninku malých hokejistů ze třídy 4H. Trenéři, mezi kterými nechyběl Petr Procházka, Jan Krégl a David Čermák, jim vysvětlovali nejen systém práce s dětmi, ale seznámili je podrobně i s jednotlivými částmi výzbroje a výstroje.

„Většina výpravy viděla něco takového poprvé. Hosté nešetřili slovy chvály a obdivu, co vše naši malí sportovci umí a zvládnou," konstatoval Vladimír Dufek.

Druhá část programu se uskutečnila ve škole.

„Nejprve proběhla prezentace školy a byl představen náš vzdělávací program. Poté vyrazili hosté v doprovodu našich učitelů na prohlídku školy a na náslechové hodiny do některých tříd. Na připravenou třetí část jsme se přesunuli do centra města. Po stručné exkurzi do historie se jednotlivé skupinky rozprchly prozkoumat Kladno na vlastní pěst. V dalších dnech jsme se věnovali práci na projektu samotném. V prezentacích jsme se seznámili se školami našich partnerů. Vytvořili jsme časový itinerář dalších setkání, ujasnili si způsob prezentace a uchování jednotlivých výstupů a zabývali se také sladěním rozdílných výukových systémů v rámci našeho projektu," sdělil Vladimír Dufek.

V průběhu tohoto roku se karta obrátí a na návštěvu do partnerských zemí pojedou pro změnu učitelé a žáci kladenské základní školy. „První výjezd máme v plánu 17. března do Bulharska, poté 18. dubna do Itálie, 17. května do Norska, 18. červena do Irska a 17. září do Španělska," řekl Dufek a dodal: „Celý projekt má velký význam především v tom, že naše děti vycestují v doprovodu svých pedagogů do jiných zemí, poznají odlišné kultury, zvyky a způsob života, který je leckdy jiný než ten, na který jsou z domova zvyklí. Zdokonalí se v angličtině, zapojí se do aktivit jiných škol, naučí se prezentovat výsledky své práce před ostatními účastníky projektu, a to vše na vlastní kůži, což je pro všechny do budoucna nenahraditelná zkušenost."