Na zářijovém zasedání zastupitelů Kladna předložil primátor Milan Volf zprávu kontrolní skupiny, která informovala zejména o tom, jakým způsobem hokejový klub nakládal s městskými dotacemi. Zastupitelé následně rozhodli o provedení hloubkové kontroly celého účetnictví společnosti Hokej Kladno. Na dodavatele této kontroly nyní vypsala rada města výběrové řízení. Vyzve v něm auditorské společnosti ze seznamu auditorů Komory Auditorů České republiky a soudní znalce v oboru účetnictví k podání nabídky na posouzení správnosti vedení účetnictví a účetních dokladů a nakládání s dotacemi společností Hokej Kladno.
Ve výběrovém řízení kladenská radnice také vybere advokátní kancelář, která na základě výsledků auditu zpracuje k celé záležitosti právní stanovisko. To by vedení města mělo mít na stole ještě do konce letošního roku.

„Náš původní požadavek na prověření hospodaření celé společnosti od roku 2011 byl odmítnut. Po souhlasném stanovisku zastupitelů o provedení účetní kontroly už nám v tom nemůže být bráněno," poznamenal primátor.

S tím zcela nesouhlasí otec majoritního vlastníka Jaromír Jágr st. Jak uvedl pro ČTK, není prý například jasné, zda minoritní majitel může tendr vypsat bez souhlasu majoritního vlastníka.

Kladenští zastupitelé v červnu schválili pozastavení milionových dotací pro hokejový klub. Důvodem byla například faktura na více než 11 milionů korun pro společnost Jágr Tým, která do kladenského hokejového klubu dodávala sportovního vybavení, údajně za předražené ceny. Klub podle uzavřené smlouvy mezi ním a městem nemůže platit peníze společnostem, jež jsou personálně nebo finančně propojeny s jeho vlastníky.

Mezi další nesrovnalosti podle vedení radnice patří, že ve Společenské smlouvě Hokej Kladno založené v obchodním rejstříku jsou uvedeny záležitosti týkající se pravomocí v rozhodování, jež jsou v rozporu s předchozími usneseními zastupitelů.

Sám Jaromír Jágr reagoval před nedávnem ze Spojených států, že zásadně odmítá existenci nesrovnalostí v hospodaření. Zároveň ubezpečil fanoušky, že chce nepříjemnou situaci neprodleně vyřešit a pověřil právního zástupce k jednání s městem.

O hospodaření klubu se však začali zajímat už i kriminalisté. „Policisté z oddělení hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Kladno prověřují od září letošního roku případ údajného neoprávněného poskytnutí dotace finančních prostředků na podporu rozvoje sportu pro kladenský hokej za období roků 2013 a 2014," uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

Další rozpor mezi vedením radnice a hokejovým klubem panuje ohledně pozice jednatele za město. Do této funkce byl městem nominován bývalý hokejista Pavel Patera, který měl nahradit odvolaného Otakara Černého (ODS). V létě byly svolány dvě valné hromady klubu. První z nich nebyla usnášeníschopná, neboť na ní nebyl přítomen Jaromír Jágr, který nedal pověření k jednání svému otci. Na následně svolané valné hromadě nebyl Pavel Patera do funkce jednatele jmenován. Kandidátem do této funkce ale zůstává i nadále.