„Místo kvůli majetkovým vztahům dlouhodobě chátralo. Zástupci sportovního klubu Miners Kladno jsou nadšenci, kteří pro uskutečnění svého snu neváhají aktivně přiložit ruku k dílu a my jsme připraveni s nimi tento projekt dotáhnout do zdárného cíle," řekl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Vhodné místo pro prostorově náročné hřiště si vytipovali sami sportovci. Na plochu se musí vejít dvě hřiště evropských parametrů, a to na softball i na baseball, včetně tréninkových prostor a kompletního zázemí. Jak řekl Kladenskému deníku prezident Miners Kladno Petr Baroch, baseballisté mají nyní na hřiště, které v bývalé Spartě Doly využívají, udělenu výjimku. Nesplňuje totiž všechny předepsané parametry. „Informace o směně pozemků nás potěšila. V současné době máme přibližně sto hráčů v dětských kategoriích, čtyřiadvacet mužů a sedmnáct žen. Hodně stavíme právě na mládeži. Na kvalitní hřiště čekáme už pětadvacet let," uvedl Baroch.

Baseballisté a softballisté chátrající areál Sparty Doly v roce 2012, kdy zde začali působit, svépomocí uklidili a zabezpečili. Hrubé odhady nákladů na vybudování zmíněných hřišť podle Petra Barocha činí asi pět milionů korun. Klub se bude snažit využít některých dotačních titulů, aby sehnal potřebné prostředky.

Většinový vlastník pozemků měl s územím jiné plány. Vedení města mu ale navrhlo vhodné parcely ke směně, která ve své finální podobě uspokojí obě strany. Město za přibližně 7000 metrů čtverečných pozemků určených územním plánem pro plochy smíšené a obytné získá 21 000 metrů čtverečných, z nichž je 85OO metrů určených pro plochy smíšené a obytné, zbytek pro tělovýchovná a sportovní zařízení.

Hraní baseballu a softballu má v Kladně dlouholetou tradici. V roce 1985 se softball objevil v kladenském turistickém oddílu Střelka. Po amatérských začátcích na vybraných kladenských plochách se tento sport začal hrát na škvárovém hřišti při 7. základní škole ve Vodárenské ulici. Tehdejší Laso Kladno (na Miners Kladno byl klub přejmenován v roce 2014) se začalo rozšiřovat o mládežnická družstva. Ženy i muži postupovali do vyšších soutěží. Zájem o baseball a softball stoupal. 
V roce 1995 byla otevřena první sportovní baseballová třída. Roku 1998 vznikl v Kladně s podporou města nový baseballový areál při 4. ZŠ Kladno.

Zájem o tento sport rapidně rostl. V roce 2001 čítala členská základna 240 sportovců. Přesto bylo roku 2003 rozhodnuto, že se baseballové hřiště zatravní a přemění na fotbalové. To znamenalo velký zásah do členské základny. V 7. základní škole se udržel alespoň softball. Čtrnáct let starý stadion ale už není dostačující a nová mládežnická základna dorostla do věku, kdy potřebuje ke svým sportovním výkonům odpovídající baseballové hřiště. Miners Kladno chtějí ale herní plochu ve škole ve Vodárenské ulici využívat i nadále pro nejmladší kategorie.