Velvary – Tradice zapalování ohňů poslední dubnový večer je stále hojně udržována. Co však znamená? A kdy zvyk vznikl? Kladenský deník se ptal Zdeňka Kuchyňky, ředitele Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.

„Datum 30. dubna vychází z tradice, že se o filipojakubské noci slétají čarodějnice na shromáždění zvané sabat, kde uctívají ďábla," vysvětlil ředitel Zdeněk Kuchyňka. Jejich upalování v křesťanské Evropě začalo až ve 14. století, kdy se z čarodějnictví stává kacířství. „Je nutno říci, že v mučení a upalování lidí podezřelých z čarodějnictví si s katolickou církví v ničem nezadali ani protestanté. Čarodějnické procesy vrcholí v 16. a 17. století," doplnil Kuchyňka.

Poté, co s příchodem osvícenství přestalo pronásledování podezřelých, se z upalování čarodějnic stal lidový zvyk, který se spojil s někdejším setkáváním u ohňů při příchodu jara. „Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala do výšky. Skákalo se přes oheň, což mělo přinést svěžest a plodnost. Popel z těchto ohňů rozsypaný po poli prý měl pomáhat k lepší úrodě," podotkl ředitel.

Plameny Annu zaživa pohltily
Při četbě osudů obětí skutečných čarodějnických procesů, které byly zaživa upáleny, vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Jeden takový příběh se stal v létě roku 1663 ve Velvarech. Na jeho konci plameny zaživa pohltily Annu Volfingovou ze Mšece.

„Na mučidlech se přiznala ke žhářství ve Velvarech i okolí a také k čarodějnictví," uvedl ředitel muzea. Záznamy městské kroniky ukazují, že celý případ byl značně zamotaný, a kdo ví, zda rameno spravedlnosti dopadlo na skutečného pachatele. Série požárů začala 4. května a s malými přestávkami pokračovala až do 24. června.
„Koncem května už měl velvarský rychtář v rukou první podezřelou, zmíněnou Annu Volfingovou, u níž bylo nalezeno různé koření, kolomaz, koudel a peří," zmínil.

Za jiných okolností by to asi příliš pozornosti nevzbudilo, protože kořenářek se po kraji toulalo více. Proti ní ale stálo svědectví desetileté Kateřiny Hejtmánkové, která sloužila u jedné z obětí požáru Václava Černohlávky. „Vypověděla, že se s Annou ve Velvarech koncem května setkala a kořenářka jí sdělila, že ten den vznikne další požár. Což se také stalo. K podezřelé postupně přibyli další obvinění, jejichž jména kronika uvádí, ale říká o nich, že to byli Poláci, kteří zakládali požáry ve službách Turků," doplnil Kuchyňka.

Ovšem ani poté, co údajní žháři skončili ve vězení, ohně neustaly. A není ani divu, 24. června byla chycena samotná služka Kateřina Hejtmánková, jak nese pod sukní žhavé uhlíky, s jejichž pomocí chtěla zapálit Pražskou bránu ve Velvarech. Když byla spatřena při činu, začala utíkat směrem k Bučině, ale záhy byla dostižena a dána do vězení. Na rozdíl od Anny Volfingové ale neskončila na hranici a dokonce byla z vězení propuštěna. U soudu totiž vypověděla, že ji stařena očarovala, aby po celý život zakládala požáry.

„Když se soudu podařilo očarování zrušit, v kronice se ale neuvádí jak, dostala se na svobodu. Ale kdoví, jak to s tou nevinou Kateřiny Hejtmánkové ve skutečnosti bylo. Jisté je jenom jedno: požáry ve Velvarech a okolí po vykonání rozsudku přestaly," uzavřel na dnešní dobu naprosto nepředstavitelný lidský osud. Anna byla upálena v Praze.

Zdeněk Kuchyňka zmínil ještě dva procesy s údajnými čarodějníky, ovšem ty neskončily zapálenou hranicí.
„V jednom byla obviněná krčmářka zcela zproštěna obvinění, a ve druhém dva venkované, kteří ve Třebízi prováděli magické praktiky, aby se pomstili sedlákovi, odsouzeni jen k nuceným pracím," uzavřel ředitel Kuchyňka.