Kromě hrobů a hrobových míst současníků stojí na čtyřech slánských hřbitovech za povšimnutí i krásná architektonická díla, která nechali vytvořit v minulosti významní slánští obyvatelé.

K vidění je jich tam poměrně dost. Například hrob Edvarda hraběte Barclay de Tolly - premier leutnanta ruské císařské gardy je vzpomínkou na napoleonské války.

Nacházejí se tam i hrob rodiny Kybalovy nebo hrobka rodiny Hemerkovy - August Hemerka šlechtic ze Stanmiru, majitel Stanovského dvora, rytmistr jezdectva, bývalý poslanec sněmu a rytíř řádu Božího hrobu. V 80. letech 19. století byl starostou Slaného.

K dalším patří hrob rodiny Štechovy, kde je pochován i kunsthistorik V. V. Štech, hrob Antonína Ptáčka, novináře, mladočecha a propagátora táborů lidu, hrob Theodora Bolzana, zakladatele továrny Bolzano a spol., pozdějšího závodu ČKD, nebo hrob Karla Scheinpfluga, továrníka, spisovatele a otce manželky Karla Čapka, herečky Olgy Scheinpflugové.

Ve Slaném se nachází rovněž hrobka Honoré de Liesera, zakladatele přádelny, pozdějšího Benaru.

V neoznačeném hrobě je ve Slaném uložen kdysi velmi slavný a uznávaný továrník a starosta Slaného Jaroslav Jan Pála, zakladatel Palaby, později Bateria Slaný. V době heydrichiády měl předat četnictvu dopis, který byl po válce Pálovými odpůrci prezentován jako dopis iniciující lidickou tragédii. Zemřel ve věznici ve slovenské Ilavě a na vlastní přání chtěl být uložen do neoznačeného hrobu.