Za hrob nyní platí majitel 227 korun ročně včetně služeb, město na něj doplácí dalších 979 korun. Správa všech pohřebišť stojí město ročně přes 16,5 milionu, v této částce přitom nejsou zahrnuty náklady na investiční akce, například plánovanou výstavbu nového kolumbária.

Jednotný nájem za metr čtvereční hrobového místa bude nově 15 korun za rok na hlavním hřbitově a 13 korun na ostatních hřbitovech. Ceny za služby se budou pohybovat od 120 do 300 korun ročně na hlavním hřbitově a od 100 do 250 korun na ostatních hřbitovech. Ceny za urnové schránky budou 400 a 300 korun za rok.

Dosavadní nízké náklady vedly k tomu, že si kladenské hřbitovy vybralo jako místo posledního odpočinku svých blízkých mnoho lidí z jiných měst a vesnic.„Protože jsme nejlevnější. Město ze zákona nemůže žadatele odjinud odmítnout nebo upřednostnit své obyvatele. Na Kladeňáky proto logicky zbývá méně místa. I proto je úprava cen nezbytná,“ vysvětlila náměstkyně kladenského primátora Petra Melčová.

Ve správě města je osm hřbitovů se 13 726 hrobovými místy, včetně 2 576 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek.